Oproep IS: Spaar kinderen niét

Foto’s van Shoebat: ISIS Takes Young, Starving Children And Cuts Of Their Limbs For The ‘Crime’ Of Begging For Food | URL: http://shoebat.com/2016/10/08/isis-takes-young-starving-children-and-cuts-of-their-limbs-for-the-crime-of-begging-for-food/

Nog geen week na het bloedbad in Manchester riep IS al op tot nieuwe terreur in Europa.

Daarbij klonk het uitdrukkelijk dat kinderen niet gespaard moeten worden. De man die zich maandag al tegen een piepjong publiek richtte, groeide op tussen extremisten.

“Weet dat de oorlog die wij voeren een algehele oorlog is. Val de vijand dus aan in zijn huizen, markten, straten en pleinen”, zo klinkt het in de geluidsopname die IS gisteren naar buiten bracht. Ze deed dat via hetzelfde kanaal als de opeisingboodschap voor het bloedbad in Manchester. Zoals dat ook vorige jaren gebeurde, kadert de nieuwe oproep tot aanslagen in het begin van de ramadan. Die vastenmaand van de moslims start vandaag en voor de extremisten van IS betekent dat een extra motivatie om bloed te vergieten. “Maak deze maand tot een vloek voor alle ongelovigen”, luidt de oproep die in het verleden steevast tot een opstoot van terroristisch geweld heeft geleid.

Foto: Skynews

Opvallend is dat de audioboodschap een fragment bevat waarin het intussen omgebrachte IS-kopstuk Abu Mohammad Al-Adnani vorig jaar ook terreur tegen burgers vergoelijkte. “Het bevalt ons des te meer wanneer jullie zogezegde onschuldigen treffen”, declameerde die toen. Maar terwijl hij alleen nog maar pleitte om geen onderscheid te maken tussen “gewapenden en ongewapenden” of “mannen en vrouwen”, neemt de Engelstalige ondertiteling nu ook uitdrukkelijk kinderen in het vizier. “Geef hen terug wat zij met onze vrouwen en kinderen doen”, zo staat daar te lezen – wat doet denken aan een rechtvaardiging voor het jonge publiek dat maandag in het vizier werd genomen.

Bron: HLN.be

 

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

12 thoughts on “Oproep IS: Spaar kinderen niét

 1. Dit extreme satanswerk vindt zijn inspiratie binnen de islam. Het komt er niet van buitenaf in waaien. Iedereen met een minimum aan intellect vind daar voldoende bewijzen voor. Koop maar een koran en begin er in te lezen. Vele verzen zijn voor geen andere dan een gewelddadige manier te interpreteren. In tegenstelling tot de Bijbel die hier en daar verhaalt over duizenden jaren geleden gebruikt geweld, roept de koran juist de lezers van alle tijden op tot de effectieve geweldadige jihad. Onze politiekcorrecte politici, samen met de met hen collaborerende media weten dit maar al te goed, ze zijn niet onnozel, maar ze zullen nooit hardop zeggen waar het op staat. Hun lafheid verraad zich door hun totaal gebrek aan aandacht en steun voor de christenen in het midden-oosten. De ellende van deze mensen blijft doodgezwegen terwijl wij dagelijks met flutnieuws bekogeld worden. Homoverdriet en transgenderfrustratie worden gepresenteerd als welhaast de grootste maatschappelijke problemen terwijl het grootste probleem telkens zo snel mogelijk onder de mat geveegd wordt. Het is niet anders dan cultuur-, traditie- en ik durf zelfs zeggen landverraad. Als er al eens iemand in het openbaar iets van durft zeggen, wordt hij al snel als fascist in de hoek gezet. Het is om misselijk van te worden. Wat een schaamteloze lafheid.
  Wat we nu meemaken zijn de laatste stuiptrekkingen van het satanswerk dat islam heet. Ik vrees alleen dat het nog een te lange tijd gaat voortduren voordat het ineen zakt. Veel gebed dus.

 2. Ruim drieduizend jaar geleden konden de Israelieten onder koning David de stad Jeruzalem niet veroveren, zij was een hechte vesting waar de Jebusieten woonden. Tenslotte lukte hen dat wel: ze drongen haar binnen via de put, die haar water van buitenaf aanvoerde. Ze troffen de stad dus in de kern, de oorsprong.
  Nu wil IS de ongelovigen treffen door hun kinderen niet te sparen. Maar onwetend treffen ze daar de liefde van de Heer Jezus voor al Zijn kinderen: ze treffen Hem geestelijk in het hart. Nu, dat zal Hij zeker niet of te nimmer toestaan! Wie kinderen op zo’n barbaarse manier probeert te treffen, gegarandeerd dat Hij dat zeker spoedig een einde zal maken aan heel dat verschijnsel IS!
  Nog twee kanttekeningen: scheer nooit alle islamieten onder één kam; dat is hetzelfde als alle christenen onder één kam te scheren. Wij zijn toch ook niet allen katholieken, protestanten, hervormden, jehovah’s, doopsgezinden, pinkstergemeenten of charismatische beweging? Lees maar eens de koran (Quran), indien ge ook de Schrift dikwijls gelezen hebt, en dan begrijpt gij alle verschillen tussen beide boeken overduidelijk. Voor deze jongen is de koran geen heilig boek, temeer daar zij Jezus als de Zoon van God vele malen verwerpen. Maar velen van hen zijn onwetend, trachten op de juiste wijze aan hun geloof uiting te geven. Neem bijvoorbeeld Indonesië: rustige mensen, daar zit geen fanatisme bij. Toch vreselijk, dat de satan hen zo sterk in de greep houdt van hun dwaalleringen. Dat zie je ook bij boeddhisten, en helemaal bij hindoes.
  Maar gaan wij dan wèl vrijuit? Geenszins; wie beleidt nog de ene ware godsdienst in al haar facetten, zoals Jezus Christus dat gewild had? Laten we eens het licht, Zijn licht laten schijnen over hoe wij met kinderen omgaan. Heb daar een zeer uitgebreide studie over gemaakt. Nee, niet alleen in de derde wereld (lekker ver weg) gaat het verkeerd. Wij maar hen dwingen niet te mogen werken, allen naar school toe te doen. Dat werkt echt voor geen meter! En ze maar onze oude kleding af laten dragen, goed zo! alsof zij geen eigen traditionele kleding hebben…. Wat me wèl opviel: daar kunnen nog jongens aangetroffen worden, die het ruige buitenspel nog geenszins verleerd zijn. Ze vangen slangen, krabben en vissen met de hand; klauteren in bomen, zijn goed handvaardig bezig, vangen vogels met een tamme arend of een katapult. Zulke kinderen, echt, die groeien uit tot volwaardige volwassenen.
  Maar waar zijn ze hier toch mee bezig! Het ware spelen en handvaardigheid zijn ze allang verleerd. Pas op! zeggen de ouders, gevaarlijk! vies! pas op je nieuwe spijkerbroek! Ze mogen geen beesten meer vangen, niet meer in bomen klimmen, meisjes pesten, sneeuwballen gooien.
  Zet ze maar full-time braaf in de klas tot over hun volwassenheid voor een diploma, dat toch devalueert tot niets, dus weer omgeschoold moeten worden. Duw ze maar lekker weg achter hun scherm of de i-pad, dan hebben wij er geen omkijken meer naar.
  Pas op! Zoals hierboven reeds vermeld, Jezus wordt daarbij geestelijk getroffen in het hart. Hij plaatste toch zelf een jochie in het midden van Zijn leerlingen, en zei: deze is de grootste!
  Van deze jongen die dit alles schrijft hebben ze ook zijn jeugd weggegrist. Moest zich bezig houden met volwassen zaken. Ha, u raadt het al!
  Daarom, laten we eens onze hand in eigen boezem steken. De Heer zou een niet alleen het fanatisme treffen, maar misschien ook u! Nee, het is nog niet te laat. Vraag, ja smeek Hem om uw ogen te doen openen voor de waarheid. Voor wat Hij belangrijk vindt. Dat zit ‘m echt niet in het dagelijks het wereldnieuws volgen, want dat is een vreselijke hersenspoeling. Echt, met die IS rekent Hij wel eens af, vooral nu zij het op kinderen gemunt hebben. En u zal Hij liefhebben, omdat gij Hem alsnog gezocht hebt op dit laatste moment. Dan zult gij Hem verheerlijken met de eer die Hem alleen toekomt. Ook deze jongen heeft soms nog een hevige worsteling met de duivel; maar het is telkens de hand van zijn Heer die hem uit het zuigende slijk van het moeras trekt. En dat zal Hij blijven doen; dat vertrouwen heeft hij in Hem.

 3. De brutaliteit van het ISIS regime kent blijkbaar geen grenzen. Mogelijk zullen hun misdaden tegen de menselijkheid, door historici in één adem genoemd worden met die van Hitler, Stalin and Pol Pot. Graag een oproep aan Moslims: stop met wegkijken. Deze misdaden worden gepleegd in jullie naam en in naam van jullie geloof. Indien jullie zwijgen, stemmen jullie toe met deze horror.

 4. De Islam kent ook goed en kwaad in de Koran, de scheidlijn tussen Allah en de shaaytan (satan). Maar zoals je met de Bijbel uitleg nodig hebt om het goed te kunnen begrijpen, is dat met de Koran ook zo. Als je de helft weglaat, kom je tot gekke dingen. Datzelfde zie ik dat mensen verkeerde conclusies trekken als ze het over de Bijbel hebben. Met andere woorden. Er is een categorie mensen die bewust de Bijbel in een kwaad daglicht proberen te stellen, omdat zij vinden dat God wreed is, omdat Hij de zondvloed liet komen en alleen Noach en zijn gezin met veel dieren twee aan twee overbleven en Zijn eigen Zoon niet spaarde voor de Kruisdood. Als men alles buiten de context gaat lezen, krijg je dwaalleringen, die zowel vanuit de Islam als vanuit het Christendom kunnen beginnen. Men zou de beide heilige Boeken goed moeten bestuderen om er een goed oordeel over te kunnen vellen. Er zijn ook wel degelijk overeenkomsten te vinden. Bovendien gelooft de moslim wel twee derde van onze Geloofsbelijdenis. Ze zijn niet goddeloos, alleen sommigen gedragen zich goddeloos. Maar dat zie je hier ook in het Westen. En er is veel ergernis daardoor ontstaan.

  1. Al enkele tientallen jaren leest deze jongen de Schrift (oud- en nieuw-testament) gespreid elke maand geheel uit. Heb er ook veel studies over gemaakt, en uitgewerkt. God blijkt een God van liefde te zijn, van overstelpende voor ons soms onbegrijpelijke liefde, en een God van rechtvaardigheid. Vanuit die context is Jezus ook beter te begrijpen, Die zegt niets buiten Zijn Vader te kunnen doen of zeggen. Zijn tempelreiniging wordt dan ook beter begrepen. Als God in Zijn liefde alles voor de mens wil bewerkstelligen, maar de mens keert zich voortdurend van Hem af, logisch toch dat Hij dan kwaad wordt. Zo groot Zijn liefde is (Hij heeft voor ons zelfs Zijn Zoon niet gespaard), zo groot is ook Zijn toorn. Maar daarna keert Hij Zich wederom tot liefde, steeds en steeds weer. Honderden keren gaf Hij de Israelieten een kans, telkens weer moeten zij het verpesten. Maar nog steeds geeft Hij hen ook in het heden weer een kans. Niet op grond van hun werken, maar vanwege Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob: zij zijn immers een hardnekkig volk, zoals de Schrift zegt. Maar toch is er ook voor hen dus een herstel: groot is Zijn liefde!

  2. Een moslim die, zogezegd, twee derde van onze Geloofsbelijdenis gelooft, zoals jij meent dat het is, staat reeds met één voet in de Hel. De Geloofsbelijdenis begint met: “Ik geloof in God de Almachtige Vader Schepper van Hemel en aarde en in Jezus Christus Zijn enige Zoon Onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria …”
   Daar gaat het met de moslims al flink de mist in. Zodus: God niet aannemen zoals Hij zich geopenbaard heeft is gelijk aan Hem verwerpen en Zijn vijand, de duivel, aanvaarden.
   Buiten de Heilige Rooms Katholiek en Apostolische Kerk geen heil. Een moslim verkeert niet in onwetendheid maar in halsstarrig verwerpen van de waarheid daar hij, en allen die buiten de Kerk staan de kans krijgen om de waarheid te ontdekken. Schuldig verzuim, wordt dit genoemd. “Wat hebt ge met uw talenten gedaan?” zal Jezus hen vragen.
   Einde verhaal en koran in het vuur.
   Simpel.

   1. Peter, een moslim is niet goddeloos. Een christen ook niet. Maar wel hebben beiden gedragingen die goddeloos kunnen zijn. Wist u dat er christenen in Amerika zijn, een wapen hebben ontwikkeld met een Bijbeltekst Psalm 144:1, die dan met deze wapens, gelijkend op Kalasjnikovs, de moslims willen vermoorden? Zelfde laken een pak, hoor.
    Wie haat zaait, zal haat oogsten. Maar waren het de moslims wel deze keer die de haat hebben gezaaid? Waar komen dan al die bommen dan vandaan die in die landen worden gegooid? Waarom vluchten moslims? Alleen voor de ISIS? Vergeet niet dat men met het zwaard wellicht de zonde wil uitroeien, zoals we die hier in het westen kennen. En juist die normen en waarden, die hier christenen net zo afschuwelijk vinden, wil Amerika overbrengen naar landen als bijvoorbeeld Afghanistan. Wat doet Amerika daar dan? Als we in onze Europese landen, die aan een leien band met Amerika lopen, dan aanslagen krijgen, dan hebben we in feite koekjes ontvangen van eigen deeg. Maar dat mag op de een of andere manier niet gezegd worden. Men moet grondig de oorzaken van alle ellende goed onderzoeken. En wij burgers zouden massaal op moeten staan, dat we willen dat er geen geld daar naar toe gaat voor wapens e.d.. Want zo houdt men de oorlog in stand. “Geweld roept geweld op”. Dat is wat ik geleerd heb in mijn jeugd: Geweld lost echt niets op. Dus bommen al helemaal niet. Het brengt alleen maar doden, heel veel verdriet in talloze gezinnen en zeer veel vernieling. Daar wordt toch niemand vrolijk van? We zien het elke dag gebeuren! En bidden lijkt niet echt te helpen om het geweld te stoppen. Dus moet er wat anders gebeuren. Geweldloos verzet in de vorm van wandelmarsen en spandoeken is ook een optie. En in stilte bidden kan altijd onderweg.

 5. alles is hierover reeds geschreven mijn mening zijn het nog wel mensen die bij Daesh vechten hoe verworden kan men zijn doden in de naam van een god in één woord schandalig !!

 6. Als er al goede dingen in de Koran zouden staan, waarom horen we daar nooit van door moslims ? Waarom doen zij geen moeite om hun geloof te verdedigen ? Ja, dat het vrede zou betekenen gelooft inmiddels ook geen hond meer. Burgemeester Aboutaleb is stil, de burgemeester van London,ook islamitisch ,hoor je ook niet. Zou het niet zo zijn dat Satan himself is verschenen in de gedaante van een engel aan die Mohammed ? Zou een engel propageren om koppen af te hakken / met het zwaard de ongelovigen te bekeren als het niet goedschiks gast, dan maar kwaadschiks ?

 7. Deze topic en film over abortus alvast naar Pechtold van de partij D66 doorgestuurd…want isis en abortus komt overeen.

 8. Inderdaad Marrie, het was satan, die Lucifer was, die aan mohammed verscheen. Lucifer verdroeg immers de menswording niet en werd daarom uit de hemel verbannen. Het geloof in de menswording wordt in de islam als de grootste zonde gezien, dus kan het niemand anders dan satan, de leugenaar van het begin, zijn geweest.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.