Kardinaal Burke roept op tot Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Kardinaal Raymond Burke spreekt op 19 mei 2017 op het Rome Life Forum.

Kardinaal Raymond Burke vaardigde een oproep uit voor de Katholieke gelovigen om “te werken voor de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria.” Kardinaal Burke, die een van de vier kardinalen is die aan Paus Franciscus om opheldering hebben gevraagd van Amoris Laetitia, deed zijn oproep tijdens het Rome Life Forum, in de maand van het honderdjarig jubileum van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de drie herderskinderen.

Kardinaal Burke is de voormalige Prefect van de Apostolische Signatuur (de hoogste Romeinse Kerkelijke Rechtbank) en de huidige Patroon van de Soevereine Militaire Orde van Malta.

In een uitgebreide toespraak over “Het geheim van Fatima en een Nieuwe Evangelisatie,” zei kardinaal Burke, in aanwezigheid van kardinaal Carlo Caffarra, die ook ondertekenaar was van de ‘dubia’, van de onverholen bisschop uit Kazachstan, Mgr. Athanasius Schneider en van meer dan 100 leiders van pro-life- en gezinsbewegingen uit meer dan 20 landen, dat de Triomf van het Onbevlekt hart van Maria veel meer zou betekenen dan de beëindiging van oorlogen in de wereld en de fysieke calamiteiten die Onze Lieve Vrouw van Fatima voorspelde.

“Zo verschrikkelijk als de fysieke kastijdingen zijn, die verbonden zijn met de ongehoorzame rebellie van de mens ten opzichte vaan God, oneindig verschrikkelijker zijn de geestelijke kastijdingen want die hebben te maken met de vrucht van ernstige zonde: eeuwige dood,” zei hij.

Hij drukte zijn instemming uit met een van de belangrijkste Fatima kenners, Broeder Michel de la Sainte Trinité, die zei dat de beloofde Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria ongetwijfeld als eerste verwijst naar “de overwinning van het Geloof, dat een eind zal stellen aan de tijd van geloofsafval en de grote tekortkomingen van de herders van de Kerk.”

Zich kerend naar de huidige situatie in de Kerk in het licht van de openbaringen van Onze Lieve Vrouw van Fatima, zei kardinaal Burke:

“Het onderwijzen van het Geloof in zijn integriteit en met moed is het hart van het ambt van de herders van de Kerk: de Paus, de bisschoppen in gemeenschap met de Stoel van Petrus en hun belangrijkste medewerkers, de priesters. Om die reden is het Derde geheim gericht, met bijzondere kracht, aan diegenen die een pastorale functie bekleden in de Kerk. Hun falen in het onderwijzen van het geloof, in trouw aan de constante leer en praktijk van de Kerk, hetzij door een oppervlakkige, verwarrende of zelfs wereldlijke benadering, en hun zwijgen brengt in de diepste geestelijke zin de zielen zelf in levensgevaar, voor wie ze zijn gewijd om geestelijk zorg te dragen. De giftige vruchten van het falen van de herders van de Kerk wordt gezien in de manier van eredienst, van onderricht en van morele discipline die niet in overstemming is met de Goddelijke Wet.

De oproep voor de Toewijding van Rusland is voor sommigen controversieel, maar kardinaal Burke ging eenvoudig en direct in op de redenen voor deze oproep. “De verzochte Toewijding is tegelijk een erkenning van het belang dat Rusland voortgaat te hebben in het Plan van God voor vrede en een teken van diepe liefde voor onze broeders en zusters in Rusland,” zei hij.

“Zeker, Paus Sint Johannes Paulus II wijdde de wereld toe, inclusief Rusland, aan het Onbevlekt Hart van Maria op 25 maart 1984,” zei kardinaal Burke. “Maar vandaag, nog eens, horen we de oproep van Onze Lieve Vrouw van Fatima om Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart, in overeenstemming met haar expliciete aanwijzingen.”

Toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria op 25 maart 1984 door Paus Johannes Paulus II.

De wens om de ‘expliciete’ benoeming van Rusland in de Toewijding, zoals verzocht door Onze Lieve Vrouw, werd verlangd door Paus Johannes Paulus II, maar niet uitgevoerd vanwege druk van zijn raadgevers. Dit feit werd zeer onlangs bevestigd door de officiële vertegenwoordiger van Paus Franciscus bij de viering van de verjaardag van Fatima verleden week in Karaganda, Kazachstan.

Sprekend op 13 mei bracht kardinaal Paul Josef Cordes, de voormalige President van de Pauselijke Raad Cor Unum, zijn gesprek in herinnering met Paus Johannes Paulus II na de Toewijding, of “toevertrouwing”, in 1984, die plaatsvond op 25 maart, toen het standbeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in Rome was.

“Vanzelfsprekend was de Paus lang bezig geweest met die belangrijke missie die de Moeder van God had gegeven aan de zienertjes daar,” zei kardinaal Cordes. “Echter, hij weerhield zich om Rusland expliciet te noemen omdat Vaticaanse diplomaten hem dringend hadden gevraagd om dit land niet te noemen omdat anders wellicht politieke conflicten zouden ontstaan.”

Voor degenen die wellicht nog steeds bezwaren hebben tegen de oproep voor de Toewijding van Rusland, memoreerde kardinaal Burke de woorden van Paus Sint Johannes Paulus II, die gedurende zijn Toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria opmerkte: “De oproep van Maria is niet alleen maar voor één keer. Haar oproep moet worden opgenomen door generatie na generatie, in overeenstemming met de altijd nieuwe ‘tekenen van de tijd’. Er moet onophoudelijk naar worden teruggekeerd. Het moet steeds opnieuw worden opgenomen.”

Kardinaal Burke leerde, om de gelovigen te onderrichten, dat Onze Lieve Vrouw van Fatima “voor ons voorziet in de middelen om gelovig naar haar Goddelijke Zoon te gaan om bij Hem de wijsheid en de kracht te zoeken om zijn reddende genade te brengen naar een diep verontruste wereld.”

Kardinaal Burke schetste zes middelen die Onze Lieve Vrouw gaf in Fatima aan de gelovigen om deel te nemen in het herstel van vrede in de wereld en in de Kerk:

 1. Elke dag de Rozenkrans bidden;
 2. Het bruine scapulier dragen;
 3. Offers brengen omwille van de redding van zondaars;
 4. Eerherstel brengen voor de beledigingen aan haar Onbevlekt Hart door middel van de Eerste Zaterdag devotie;
 5. Ons eigen leve steeds meer bekeren tot Christus;
 6. Tenslotte, zij vraagt aan de Paus, in eenheid met alle bisschoppen van de wereld, om Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart.

“Door deze middelen belooft Zij dat haar Onbevlekt Hart zal triomferen en zielen naar Christus, haar Zoon, zal brengen,” voegde kardinaal Burke er aan toe. “Door zich naar Christus te keren, zullen zij eerherstel brengen voor hun zonden. Christus, door de voorspraak van Zijn Maagdelijke Moeder, zal hen redden van de hel en vrede brengen voor de hele wereld.”

Bron: John-Henry Westen voor LifeSiteNews.com, BREAKING: Cardinal Burke calls for Consecration of Russia to Immaculate Heart of Mary
Vertaling: Peter Klos, pr. voor Koningin van de Profeten (nr. 23)

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

3 thoughts on “Kardinaal Burke roept op tot Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

 1. De Paus doet het niet dus moeten het anderen doen. Deze toewijding is heel belangrijk en wijst naar de profetie van Fatima en zo alleen kan er een tijdlang vrede zijn !

 2. Paus Johannes-Paulus II is dan bezweken onder de druk van zijn “raadgevers”. De vraag is dan of die “raadgevers” wel tot de Kerk behoorden of niet. Als je Paus bent en de opdracht hebt om miljarden zielen te leiden, dan ben je ook ervoor verantwoordelijk om ze naar de Goede Bron te leiden. Als je dan het gezag waarmee de Heer je bekleed heeft niet te dienste stelt om de H. Wil van de Heer te vervullen en de bekomen genaden van O.L.Vrouw verwaarloost om, zogezegde
  flauwekul politieke redenen… ja dan zou ik niet in zijn plaats willen zijn.
  Als ik Paus zou zijn, dan zou mijn eerste bevel, lees wel bevel en niet verzoek, zijn om Rusland tot te wijden (en niet toe te vertrouwen) aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit zou de onmiddellijke scheiding van de bokken en de schapen tot gevolg hebben, daar alleen de schapen zouden gehoorzamen en er dusdanig een eenheid in de Kerk zou zijn. Maar dat hadden de fameuze “raadgevers” ook wel begrepen, niet?
  Dus, maar wachten op een goede Paus, die aangekondigd is.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.