Noemt Paus Franciscus geloofsgetrouwe Katholieken “fanatiekelingen”?

Foto: YouTube (Pope Francis condemns Catholic “Fanatics” about doctrinal clarity)

Hieronder vindt u fragmenten van Paus Franciscus’ homilie op Casa Santa Marta op vrijdag 19 mei 2017, op dezelfde dag als de toespraken van de dubia-ondertekenaars, Kardinaal Burke en Kardinaal Caffarra, in het Rome Life Forum. Is dit Paus Francis antwoord op de ‘dubia’ van de vier Kardinalen?

“Zo worden we geconfronteerd met twee groepen mensen. De groep van de apostelen die het probleem willen bespreken, en de anderen die problemen maken. Zij verdelen, ze verdelen de Kerk, ze zeggen dat wat de apostelen predikten niet is wat Jezus zei, dat het niet de waarheid is.”

“Er waren veel Concilies, tot Vaticanum II, die de leer verduidelijkten: bijvoorbeeld, wanneer we het Credo belijden, is dit het resultaat van Concilies die de leer hebben gedefinieerd… Het is een taak van de Kerk om de leer te verduidelijken, zodat wat Jezus zei in de Evangeliën beter begrepen wordt, wat de Geest van de Evangeliën is… ”

“Maar er waren altijd die mensen die, zonder enige commissie, de christelijke gemeenschap verstoren met speeches die de zielen verstoren: “Euh, nee, iemand die zegt dat het een ketter is, dat je dit niet kan zeggen of dat; Dit is de leer van de Kerk.” En zij zijn fanatiek over dingen die niet duidelijk zijn, zoals deze fanatici die er overheen gaan, het scheppen van onenigheid om de christelijke gemeenschap te verdelen. En dit is het probleem: wanneer de leer van de Kerk, die uit het Evangelie komt, datgene wat de Heilige Geest inspireert – omdat Jezus zei: ‘De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. (Joh 14:26)’ – die leer een ideologie wordt. En dit is de grote fout van deze mensen.”

“We moeten niet bang zijn als we horen over de meningen van de ideologen van de leer. De Kerk heeft zijn eigen Magisterium, het Magisterium van de Paus, de Bisschoppen, van de Concilies en we moeten het pad volgen dat voortkomt uit de Prediking van Jezus, en van de lering en hulp van de Heilige Geest, dit is altijd open, altijd vrij … dit is de vrijheid van de Geest, maar in de leer … verenigt de leer, de Concilies verenigen altijd de christelijke gemeenschap … ideologie verdeelt … voor hen is ideologie belangrijker dan de leer: zij verlaten de Heilige Geest.”

“Vandaag valt mij de genade om op te roepen tot volwassen gehoorzaamheid aan het Magisterium van de Kerk, diezelfde gehoorzaamheid aan wat de Kerk altijd heeft geleerd en ons voortdurend blijft leren … het ontwikkelt het Evangelie, verklaart het beter elke keer, in trouw aan Petrus, de bisschoppen en uiteindelijk aan de Heilige Geest die dit proces begeleidt en ondersteunt… ook bidden voor degenen die de leer omzetten in de ideologie, zodat de Heer hen de genade van bekering kan geven aan de eenheid van de Kerk, naar de Heilige Geest en naar de ware leer.”

Vertaling:

 • Dries Goethals voor het Katholiek Forum

Bronnen:

Lees meer op:

Beluister het met eigen oren (YouTube):

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

9 thoughts on “Noemt Paus Franciscus geloofsgetrouwe Katholieken “fanatiekelingen”?

 1. Altijd weer het beroepen op de Heilige Geest, opdat een uitspraak zich verheft tot een heilig dogma dat geen enkele tegenspraak duldt. Om daarmee elke toehoorder de mond te snoeren, gehoorzaamheid af te dwingen. Aldus zijn er in de rooms-katholieke Kerk veel dwaalleringen ontstaan. En in het verleden splitsten zich allerlei groeperingen van haar af, stichtten een eigen kerk vol sektarisch denken. Is het lichaam van Christus Jezus gedeeld? zou Paulus hebben gezegd naar de aard van 1 Korintiërs 1. Het is uitstekend indien men zich door de Heilige Geest laat leiden; maar velen misbruiken dat om verdeeldheid te zaaien tot op vandaag. We moeten werkelijk terug naar de eerste beginselen van Christus Jezus, Die niets uit Zichzelf deed, maar slechts deed al wat de Vader Hem (voor)deed. Dat leidt tenslotte tot de ene almachtige God, over Wie de gehele Schrift (en ook Zijn schepping) getuigenis aflegt.

 2. Wat noemt deze Paus een ketter en wie is een ketter ik dacht dat hij niet mag oordelen hij is toch de nederigheid zelve? En de H.Geest heeft maar één verkondiging Jezus Christus en daarbuiten heeft hij geen opdracht !!!

 3. Het is bekend dat de vrijmetselaars-illuminati eerst een probleem creëren zodat zij hun “oplossing” kunnen aanbieden.

  -Zonder enige commissie- ..kan niet van toepassing zijn op die kardinalen, (of dit is de eerste stap om hun te demoniseren) maar met de: ..ideologen van de leer, kunnen geen leken worden bedoeld want die hebben geen commissie.
  Hij wil die kardinalen kleineren in verhouding tot zijn positie..eerst demoniseren om hun dan eventueel te kunnen ontslaan.
  Zij zouden ook fanatiek zijn in dingen die niet duidelijk zijn.
  Hij zelf noemt de broodvermenigvuldiging een parabel, wat duidelijk een wonder was, hij is het die omdraait, zoals satan.
  Alleen al op dat punt kan men hem dwingen deze ketterij te herroepen.

 4. Als ik het goed begrijp zijn diegene die de dogma’s verdedigen ketters. En dogma’s niet van de Heilige Geest. Of heb ik het verkeerd?

 5. Als Franciscus de leer van Jezus (en dus die van de H. Geest) volgt en aan (bijvoorbeeld hertrouwd gescheiden) mensen barmhartigheid betoont, dan wordt hij door allerlei mensen bekritiseerd. Dat zijn mijns inziens overduidelijk de “fanatici” die een ideologie maken van het geloof.
  Natuurlijk is de leer van de Kerk belangrijk, maar de leer is er voor de mens, niet andersom.
  Niet voor niet zegt het eerste gebod dat we God moeten liefhebben en onze naaste als onszelf.

  1. De “barmhartigheid” waarmee Paus Franciscus groen licht geeft aan echtbrekers om heiligschennis te plegen en zich tot het hellevuur te verdoemen is van dezelfde soort “barmhartigheid” die Westerse politici er toe aanzet om moordzuchtige barbaren straffeloos rond te laten waren, zoekende om te verslinden: Pseudobarmhartigheid dus.

   Indien u denkt dat zulks de Leer van Onze-Lieve-Heer is, dan is het hoog tijd dat u het stof van een traditionele catechismus afblaast, en er eens in gaat bladeren. Niemand heeft het recht om het Evangelie te perverteren; ook de Paus van Rome niet.

  2. Dennis Visschers, Inderdaad eerst God liefhebben met Zijn Geboden. En heeft Jezus zelf ook niet mensen terecht gewezen? Ja, en dan je naaste als jezelf, dus zoals ik niet naar de hel wil, zo wil ik ook niet dat mijn naaste naar de hel moet. De Waarheid verkondigen, goede raad geven en als het nodig is terecht wijzen. Soms Rechtvaardigheid, soms Barmhartigheid en zeker geen valse barmhartigheid. En loochenen tegen de Heilige Geest, zoals Jezus heeft gezegd is niet te vergeven. Trouwens deze “paus” is nu ook fanatiek bezig tegen diegene die de Leer van de Kerk verdedigen en hij veroordeeld hen. De Heilige Geest is één met God en de Zoon, de Drieëne God= Vader,Zoon en Heilige Geest.

 6. Dennis Visschers, wil u a.u.b. zo goed zijn en een ‘oude’ bijbel (liefst van 1950 of eerder) ter hand te nemen:
  Mattheus 19:6-12.
  Wat dus God heeft verenigd, dat scheide geen mens.
  Jezus sprak: Niet allen begrijpen dit woord, maar zij alleen, aan wie het gegeven is.

  Dat wil zeggen: aan wie het gegeven is dit te begrijpen!

  Hoe komt men tot begrip?

  Daar is niet alleen TIJD voor nodig, maar dagelijkse geestelijke arbeid zoals lezing van oprechte (Traditionele) gebeden die u geleidelijk kunnen aanzetten tot het Harstgebed (modernisten kennen dit niet!) en dagelijkse lezing in het Woord van God: bij voorkeur uit een ‘oude’ bijbel omdat de ‘nieuwe’ of ‘vernieuwde’ bijbels moedwillig zijn vervalst (in ergere mate dan Luther reeds deed).

  Ook bestuderen van de levens van heiligen is zeer sterk aan te raden.

  Veel TIJD rest u niet meer: weldra zullen alle christenen openlijk vervolgd worden, en hoe zullen al die ‘modernen’ dan nog tot gebed kunnen komen?

 7. correctie: het is uiteraard niet ‘harstgebed’ maar wel Harts-gebed; het diep geestelijke dikwijls spontaan uit het hart stromende gebed dat eigenlijk veelal woordenloos lijkt omdat het niet louter uit het verstand voortkomt maar bestaat uit de diepste verzuchtingen van uw geest, onder invloed van de H.Geest. Het is op zulke momenten dat men die zeer sterke (geestelijke) bloemengeur kan krijgen, dikwijls gepaard aan een visioen.

  Daaruit blijkt dat de valse profeet Bergoglio geen gebedsleven heeft.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.