De Bilderbergconferenties: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht.” (Lucas 16:8)

Mark Rutte (VVD, premier Nederland) en Alexander Pechtold (D66): beide vrijmetselaars en lid van de Bilderberggroep

De internationale vrijmetselarij domineert de wereldpolitiek en uiteraard is ook een groot en invloedrijk instituut als de Rooms-Katholieke Kerk hoegenaamd niet vrij van infiltratie. Katholieken die hierin blind, naïef of laf blijven; plegen schuldig verzuim in de vestiging van de werelddictatuur van Satan.

Laten we daarom “onze ogen open houden”, zoals Pater Daniel Maes ons gisteren nog aanmaande in Brugge en de zaken grondig onderzoeken. Hierbij willen we meteen al een goede filmtip meegeven:

Bilderberg, The Movie is een film over de oorsprong, ontwikkeling en uitbreiding van één van ’s werelds meest elitaire en geheimzinnige organisaties: de Bilderberggroep.

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.

Op Wikipedia vinden we een lijst met alle deelnemers aan de deze conferenties. Paranoïde samenzweringstheorieën willen wij ons ver vandaan houden, maar wie beweert dat deze geheimzinnige bijeenkomsten van de “groten” der aarde een louter kaartersclubje zijn, kunnen we best een goede psychiater aanbevelen.

Ieder jaar komen de machtigste mensen op de planeet bij elkaar achter gesloten deuren. De groep bestaat uit Europese premiers, Amerikaanse presidenten en de rijkste directeuren ter wereld.

De media mogen er niet bij zijn en er worden ook geen uitspraken gedaan over wat de deelnemers tijdens de bijeenkomst hebben gezegd.

Niet zomaar

“In 1992 ontmoette ik een voormalige KGB-spion in Toronto, die de uitkomst van het referendum van Quebec in 1995 en de gevolgen voor de rest van Canada juist voorspelde,” zei maker van de film Daniel Estulin, die werkzaam is voor het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Pas jaren later besefte ik dat de wereldpolitiek niet wordt gevormd in het stemhokje, maar in luxueuze hotels, door een kleine maar zeer machtige groep mensen,” voegde hij toe.

De Britse oud-minister van Defensie Denis Healey zei het als volgt: “Wereldgebeurtenissen vinden niet zomaar plaats.”

Touwtjes

“Men laat ze gebeuren, en de meeste zijn in scène gezet door de mensen die de touwtjes in handen hebben,” zei Healey.

De voormalige Britse premier Benjamin Disraeli zei eens: “De wereld wordt bestuurd door heel andere personages dan zij die niet achter de schermen opereren denken.”

Estulin: “In 1993 ging ik aan de slag voor een militaire contraspionagedienst en ik kan je zeggen dat ik het geheel eens ben met Healey en Disraeli.”

Tegenovergestelde

“Weinig van wat ons wordt verteld door de mainstream media over de wereld om ons heen heeft met de realiteit te maken,” zei hij. “In feite is het tegenovergestelde waar.”

Estulin kreeg voor elkaar wat niemand anders is gelukt: hij kwam erachter wat er achter de gesloten deuren van de weelderige hotels is gezegd en stelt dat nu publiek beschikbaar.

Bekijk hieronder alvast een trailer van de film:

Bron: 9ForNews.nl

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

6 thoughts on “De Bilderbergconferenties: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht.” (Lucas 16:8)

 1. De Bilderberg, beste Dries Goethals, is het doorgeefluik van de geheime, subversieve wereld geld elite, om de belangrijkste boodschappen door te geven aan het tweede garnituur van prominenten, vele bankiers, voorts staatshoofden en regeringsleiders, directeuren van grote bedrijven en enkele hoofdredacteuren van de belangrijkste media. De meesten zijn vrijmetselaar, maar niet noodzakelijkerwijs. Ook gasten worden uitgenodigd. Alle deelnemers hebben zwijgplicht. De migranten tsunami van september 2015, bijvoorbeeld, verwelkomd door Merkel, ex-kader communist, lid van de exclusief joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, en trawant van de joodse miljardair en saboteur Soros, was al ruim van tevoren aangekondigd in een Bilderberg bijeenkomst. Die tsunami was een klassieke set up van de vrijmetselarij. Met de boodschap op zak, kon de Nederlandse vrijmetselaars regering Rutte en die van Michel, de vluchtelingen industrie mobiliseren om zich anderhalf jaar lang voor te bereiden op de komst van tienduizenden crimigranten in de herfst 2015. Zo is het ook in Duitsland gegaan. De Bilderberg is met steun van de families Rothschild en Rockefeller, door de hoge poolse vrijmetselaar Retinger (1887-1960) en met medewerking van de NL prins Bernard, opgericht in Oosterbeek, in 1954. Retinger heeft een halve eeuw lang de mondialistische, subversieve beweging gedomineerd en na de oorlog was het doel de oprichting van de Europese Unie. De Bilderberg groep is de ontmoetingsplek voor Amerikanen en Europeanen, enerzijds de groep Rockefeller en anderzijds de groep Rothschild. De Bilderberg telt ongeveer 200 leden, de meesten zijn vrijmetselaar, een must voor de organiserende kern groep. Een grote groep is joods. De stuurgroep telt 29 leden, waarvan de meesten tevens lid zijn van de Trilaterale en/of de Council of Foreign Relations (CFR). Volgens de Observer, bevestigen de klandestiene bijeenkomsten één ding, het in het geheim zeker stellen van de dominantie over de volken, maar de verantwoordelijkheid over de uitvoering overlaten aan de regeringen. De Observer is/was eigendom van David Astor, vrijmetselaar, financier van Amnesty International, lid van de Pilgrims Society, de Bilderberg, de Round Table en de directeur van het Chatham House (RIIA). Na de Bilderberg bijeenkomst in Baden-Baden, in 1991, verklaarde David Rockefeller aan journalisten : “Wij zijn dankbaar voor het 40 jr. zwijgen, door de directeuren van de grote media die aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Het zou onmogelijk geweest zijn onze mondiale rol te spelen als er ruchtbaarheid gegeven was aan het besprokene. De wereld is vandaag beter voorbereid op te marcheren naar de Wereldregering. De souvereiniteit van een supra-nationale intellectuele elite en van bankiers is te prefereren boven de nationale beslissingen die al eeuwen lang plaats vinden”. Al het besprokene moet geheim blijven en de besluiten komen terecht op de agenda van de top-bijeenkomsten van het Aspen Institute, het World Economic Forum van Davos, de Club van Rome, het IMF of zelfs de top bijeenkomsten à la G8 of G10. De deelnemende bankiers staan in dienst van de joodse talmud wereld geld adel. Zij voeren strijd om het overwicht op de nationale regeringen. Het gaat hen om de hegemonie van het grote geld op wereldschaal, fundament van de bouw van de Jew World Order. De Bilderberg is een belangrijk doorgeef luik van het systeem dat de wereld onder controle wil krijgen. De landen en de media krijgen via de Bilderberg bijeenkomsten instructies met toelichting. Media smaakmakers worden bij het complot betrokken, zodat ze de achtergrond kennen, niet uit de school klappen en zelfs “mee kunnen denken”.

  1. Dat staat vermeld, beste Ruud K. ! Het talmud jodendom is de grootste groep, ongeveer 90 % van het totaal, dat zichzelf als zodanig j. erkend. De Orthodoxe Mozes joden, vormen een minieme kleine minderheid. De talmud joden zijn de afstammelingen van de farizeese joden uit het Evangelie (Mt. 23), waartegen Jezus Christus streed, de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9). De meesten van hen zijn atheïstisch ; zij waren de bouwmeesters van het judeo-communisme van Marx, Lenin, Trotsky, Stalin, Kaganovitch, Beria, om maar de allerergsten te noemen. Churchill heeft al in 1920, voor hen gewaarschuwd. Satanisten die naar schatting 60 miljoen Christenen in de joods gedomineerde Sovjet Unie (1917-1989), hebben vermoord, en wereldwijd 100 miljoen slachtoffers hebben gemaakt. Over de Christelijke slachtoffers van het communistische jodendom indertijd, wordt nooit gepraat. Officieel bestaan ze niet, maar we worden wel voortdurend herinnerd aan de j. slachtoffers van ’42-’45. In hun ogen zijn wij, de goym, de niet-joden, slechts “dieren” en onze vrouwen slechts “prostituees” (1). Wij tellen niet mee, noch de Palestijnen, de Arabieren of de Iraniërs. Zonder materiële en financiële steun, 70 jr lang, van de Anglo-Amerikaanse joodse top bankiers (Warburg, Schiff, Rockefeller e.a.), was de Sovjet Unie er nooit gekomen. Dat geldt ook voor de opkomst van nazi-Duitsland, mede creatie met het geld van Warburg e.a.. WO I en WO II, zijn aangestoken voor het uitmoorden en het vernietigen van de Europese Christenvolken en voor de na-oorlogse dominantie van de Anglo-Amerikaanse geld wereld van de Wallstreet– en City talmud top bankiers. De joodse Frankfurter Schule (1920), gestart met Marcuse, Horkheimer, Adorno, Fromm e.a. en hun volgelingen, maakt dat werk af via de immateriële, a-morele uitholling en vernietiging van de Christelijke beschaving. Het joodse Hollywood en de joods gedomineerde Anglo-Amerikaanse media zijn hier dominant.
   De grootste slachtoffer volken in de 20ste eeuw zijn geweest, de Russen en de Duitsers. De geschiedenis moet geheel anders gezien worden, beste Ruud K.
   Maar allen beschouwen zichzelf als het priestervolk, in onze tijd de zionisten, met de roeping de wereld te leiden en te overheersen met onophoudelijke oorlogen en via het zionistische en het door Rothschild gestarte Israël (einde 19de eeuw), inclusief de door Christus afgeschreven stad Jeruzalem.

   (1) Maurice Pinay, “2000 ans complot contre l’Eglise”, blz 140,141)

   1. Zoals de Profeet Daniël voorzegd heeft, heeft God de Judeeërs (waarvan het woord “Joden” een Europese verbastering is) afgesneden van het geestelijk Israël, de Kerk, omdat zij Hem aan de Romeinen overgeleverd hebben ter Kruisiging. Volgens de Kerkvaders zal dat volk uiteindelijk de anti-christ voortbrengen (de illustere Edward Kardinaal Manning, een negentiende-eeuwse theoloog, vermoedde zelfs dat hij zoals de authentieke Christus van David zal afstammen, omdat de Joden hem anders nooit als een messias zullen aannemen), en in feite zijn zij ook diegenen die door hun machinaties zijn voorlopers genereren. Sint Johannes Bosco leerde zijn leerlingen bijvoorbeeld dat de vorming van het Mahometisme eveneens rabbijnse invloed ter oorzake gehad heeft, en, zoals Mijnheer Van Rooyen reeds aangegeven heeft, was het Russisch Communisme een vehikel van de Hebreeërs om hun helse plannen ten uitvoer te brengen.

    Hetzelfde volk heerst heden over het internationalistisch systeem dat onze Europese volkeren wreed teistert, en hen afschuwelijk gedemoraliseerd en ontaard heeft via televisie, slechte tijdschriften, onzuivere kakofonie die men sarcastisch “muziek” noemt etc. Prees Joe Biden in 2013 niet de Joden omdat zij sodomie sociaal aanvaard gemaakt hadden via Hollywood en de sociale media? Over sociale media gesproken: Mark Zuckerberg, algemeen directeur van Facebook, is… u raad het; een Jood.

    Anti-semitisme wordt als een valse beschuldiging rondgeslingerd om alle reactie tegen de wandaden van de Joden te paralyseren. Echt anti-semitisme bestaat in het haten van Joden op basis van hun genetisch-biologische afstamming, met de pretensie dat zij intrinsiek onverbeterlijk kwaad zijn en onredbaar. De Katholieke Kerk haat daarentegen geen Joden, en dan al zeker niet op basis van genetica, maar designeert hen als haar religieuze en politieke aartsvijanden, en verlangt vanuit de door Christus bevolen naastenliefde hun bekering tot het Rooms Geloof. Zolang dat volk zich echter niet bekeert, blijft er noodzakelijk een perpetuele strijd tussen de Kerk als geestelijk Jerusalem en het Joods Babylon dat de natiën verdrukt en verziekt.

 2. Joods Babylon. Er zijn christenen die zeggen dat Rome of Vaticaanstand ‘het Babylon’ is van nu. Als ik lees dat er zoveel vreemde dingen gebeuren binnen Vaticaanstad, zit er misschien een kern van waarheid in, temeer dat men zelfs op deze website al zegt dat kardinalen en bisschoppen in feite de waarheid niet durven zeggen.. En zelfs paus ‘Bergoglio’ wordt hier bediscussieerd. Hoe het ook zij, er wordt helaas nu meer dan ooit verwarring gezaaid. Ik mis nog altijd paus Benedictus XVI, nu em. paus.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.