Open brief aan Mgr. Bonny (door Ivo Van Hemelryk)

Bisschop Bonny (Foto: deredactie.be)

Geachte,

Hierna mijn Open Brief aan Mgr. Bonny. Ik hoop dat u mijn verontwaardiging deelt. Indien dit het geval is, gelieve ook uw mening kenbaar te maken aan Mgr. Bonny en/of zoveel mogelijk dit bericht te verspreiden.

Ivo Van Hemelryk
Berchem – Antwerpen, 03-05-2017

OPEN BRIEF AAN MGR. BONNY

Monseigneur,

Eens te meer permitteerde u zich om publiek voor de dag te komen met verklaringen die een katholieke bisschop volledig onwaardig zijn. Door het standpunt van de Belgische afdeling van de Boeders van Liefde in zake euthanasie niet krachtdadig af te keuren en zelfs te suggereren dat het misschien wel beantwoordt aan het standpunt van de Belgische bisschoppen, verraadt u zonder meer de continue kerkelijke moraal in verband met de eerbied voor het leven. U maakt aldus een oneervolle kniebuiging tegenover de heersende seculiere cultuur van “de dood als oplossing voor pijnlijke situaties”.

Voor mij was het reeds geruime tijd duidelijk dat u ongeschikt bent om de katholieke kerk in ons land te vertegenwoordigen, vermits u regelmatig ideeën verkondigt of verdedigt die opvallend dichter aanleunen bij de vrijzinnigheid dan bij de katholieke moraalleer. Dat deed u o.a. door uw welwillende houding tegenover de blasfemische voorstelling van Castelucci, waarin het gelaat van Christus met drek werd besmeurd en door kinderen bekogeld. Dat deed u wanneer u de onverbrekelijkheid van het christelijk huwelijk in vraag stelde in uw open brief voor de opening van de Gezinssynode. Dat doet en deed u regelmatig door een erezaak te maken van uw aanpassing (of onderwerping?) aan het secularisme. Nu gaat u dus weer een stap verder in die richting.

Voor mij is uw laatste persoptreden in deredactie.be de druppel die het vat met de verschuldigde eerbied aan een bisschop onherroepelijk heeft lekgeslagen. Voor mij bent u het zout dat zijn smaak en kracht heeft verloren. Ik sta volledig achter het standpunt van de Generaal Overste van de Broeders van Liefde René Stockman, die u tot de orde roept. God geve dat men ook in het Vaticaan eindelijk begint te begrijpen dat uw ethische en theologische uitspraken regelmatig onverenigbaar zijn met de katholieke leer en dat hieruit de passende conclusies zullen getrokken worden. Uw houding is een splijtzwam die de geloofwaardigheid en de eenheid van de Kerk ten gronde aantast. De eerbied voor het menselijk leven behoort immers tot de voornaamste fundamenten van de leer van Hem die zich de “Waarheid, de Weg en het Leven” noemde.

In Christo,

Ivo Van Hemelryk


Lees ook:

Euthanasie niet langer taboe bij Broeders van Liefde in België

Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden

René Stockman twijfelt aan de capaciteiten van Johan Bonny als bisschop: “Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt”

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

7 thoughts on “Open brief aan Mgr. Bonny (door Ivo Van Hemelryk)

  1. Beste,eerlijk gezegd ,ik krijg braakneigingen van Bonny .Hij heeft een hele slechte invloed op al wat clericaal is ….heb met jonge paters/priesters gesproken die onder zijn bevoegdheid staan ,hij verknoeit hen

    1. Ik heb het nog reeds gezegd; wie priester wil worden moet bereid zijn naar het buitenland te reizen. Hier in België worden roepingen in hun prille kwetsbaarheid in de kiem gesmoord, en men wordt hier niet gewijd tenzij men wierook brandt aan de afgoden van de republiek. De duivel heeft geen Hendrik VIII, Robespierre of Garibaldi nodig met antifa-bisschoppen zoals Messeigneurs De Kesel en Bonny.

  2. Proficiat Ivo, helemaal mee eens. Fijn dat U hier alsnog een platform krijgt. Op Kerk en Leven is de mogelijkheid tot reageren sinds een tijdje al compleet uitgeschakeld. Bang voor kritische reacties t.a.v. hun broodheer vermoedelijk…
    Ik wordt er misselijk van…

  3. De kerk is missionair in volle betekenis van het woord.Ze komt buiten om die boodschap te brengen die Jezus bracht zonder er iets aan toe te voegen. Dus de leden van de kerk zouden vruchtdragers moeten zijn een licht in de duisternis! Dus er zijn ook geen verschillende vormen van missionaire kerk ze moet met één stem naar buiten komen en men mag zoals bij bisschop Bonny de waarheid niet kneden totdat het in elke vorm zou passen! De kern is het Evangelie zelf van Jezus zijn vredeboodschap voor de mensheid en geen onsamenhangende waarheid het moet zijn geloof uitend in de liefde. En natuurlijk is de missie van de kerk beperkt in de mens die aan de basis ligt van deze missie de mens die niet volmaakt is en zijn fouten heeft en daarom is groei en vrucht dragen belangrijk met vallen en opstaan één gemeenschap vormen met onze gebreken maar ook met onze rijkdom !

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.