Kardinaal Burke: “De Paus heeft me nog steeds geen audiëntie verleend” – meer nog: De Paus beroofde hem van zijn functies binnen de Orde van Malta…

Kardinaal Burke

Kardinaal Burke openbaarde in een nieuw interview met Info Vaticana dat hij een audiëntie met Paus Franciscus vroeg, maar tot op heden nog geen antwoord heeft gekregen. Hij bevestigde ook dat Paus Franciscus hem effectief heeft verwijderd uit het bestuur van de Soevereine Orde van Malta, terwijl hij de titel van ‘Patron’ heeft behouden. Kardinaal Burke werd dus van alle macht beroofd.

Kardinaal Burke heeft niet meer met Paus Franciscus gesproken sinds Kerstmis, toen Paus Franciscus hem kort groette bij een ontmoeting van het College van Kardinalen en de Romeinse Curie. Het laatste fatsoenlijke gesprek dateert al van november. Kardinaal Burke heeft echter hele tijde geleden om een audiëntie gevraagd. “Maar ik heb niet met hem [Paus Franciscus] gesproken, en hij heeft mij geen audiëntie verleend”, aldus Kardinaal Burke. “Zodus, ik weet niet wat hij denkt.”

Sommigen zien de acties van Paus Franciscus tegen Kardinaal Burke in de nasleep van de commotie rond de Ridders van Malta als vergelding voor de dubia die de vier Kardinalen indienden bij Paus Franciscus betreffende Amoris Laetitia. Kardinaal Burke gaf aan dat er verschillende andere Kardinalen zijn die de dubia steunen, naast de vier Kardinalen die het ondertekenden.

Het is niet duidelijk of er nu een formele publieke correctie komt, zei Kardinaal Burke. Normaal, voordat die stap wordt genomen, benaderen de Kardinalen die de dubia indienden de Paus en vertellen ze hem persoonlijk dat de materie zo ernstig is dat zij als kerkleiders moeten ingrijpen. Kardinaal Burke wilde geen datum suggereren omdat dit “het aanpakken van de materie zou benadelen, of de betrokkenen schade zou kunnen berokkenen.”

Toen Ariza (de interviewer, nvdr) vroeg naar de natuur van zijn rol binnen de Orde van Malta, antwoordde hij: “Ik heb geen rol op dit ogenblik. Ik heb een titel, maar geen functie.” Kardinaal Burke zei dat hij volledig werd verwijderd van enige betrokkenheid binnen de Orde van Malta. “Terwijl ik de titel behoud van Kardinaal Patron, heeft de Paus duidelijk gemaakt dat de enige persoon die kwesties van de Orde van Malta kan behandelen in de naam van de heilige vader, Aartsbisschop Becciu is (aangesteld door Paus Franciscus als speciale Vaticaanse delegaat, nvdr).”

Kardinaal Burke vertelde over de zaken die hij vreemd vond in Paus Franciscus’ aanpak van de Orde van Malta, zoals het feit dat kort nadat Grootkanselier Boeselager zijn functie terugkreeg van Paus Franciscus, zijn broer ineens benoemd werd in de Commissie voor Controle van de Vaticaanse Bank.

Ook het onderwerp van de nieuwe Jezuïtische Vader-Generaal Arturo Sosa en zijn controversiële uitspraken van laatstleden kwam aan bod. Sosa had gezegd dat Jezus’ woorden in het Evangelie “relatief” zijn en vatbaar voor “interpretatie” en dat niemand zeker is wat Jezus gezegd heeft omdat “niemand een recorder” bij had. “Volledig verkeerd”, zei Kardinaal Burke. “In feite vind ik het ongelofelijk dat hij dit soort uitspraken kon doen. Deze moeten ook gecorrigeerd worden.”

Bron: LifeSiteNews.com
Vertaling: Restkerk.net

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

1 thought on “Kardinaal Burke: “De Paus heeft me nog steeds geen audiëntie verleend” – meer nog: De Paus beroofde hem van zijn functies binnen de Orde van Malta…

Comments are closed.