Brief over huwelijkssluitingen binnen de Priesterbroederschap H. Pius X

2017-04-04 Brief van de Commissie Ecclesia Dei voor huwelijkssluitingen binnen de Priesterbroederschap van de H. Pius X

Om het geweten van de gelovigen tot rust te brengen

Rome (ZENIT.org)

De Kapel van het Allerheiligste Sacrament aan de Hemelstraat te Antwerpen, Priesterbroederschap Sint Pius X ( Foto: Wikipedia)

Paus Franciscus heeft beslist de bisschoppen toelating te geven om huwelijkssluitingen van gelovigen toe te laten die zich aansluiten bij de pastorale activiteit van de Broederschap”, op bepaalde voorwaarden, “om het geweten van de gelovigen tot rust te brengen” en “de weg naar de volledige institutionele regularisatie te vergemakkelijken”.

Dat kondigt een brief aan van de Commissie Ecclesia Dei – belast met de betrekkingen met de Priesterbroederschap H. Pius X, en afhankelijk van de Congregatie voor de Geloofsleer – gericht aan de bisschoppen van heel de wereld en gepubliceerd op 4 april 2017 door het persbureau van de H. Stoel.

De brief maakt met toestemming van paus Franciscus, een parallel met het sacrament van de verzoening en beoogt “de geldigheid en rechtmatigheid te verzekeren van het (huwelijks-)sacrament” en “personen niet in twijfel te laten”.

De belangrijkste voorwaarde is dat de onderlinge toestemming van de echtgenoten in ontvangst genomen wordt door een priester die afgevaardigd is door de plaatselijke bisschop, “daarna gevolgd door een Heilige votiefmis opgedragen door een priester van de Broederschap”. Maar suggesties worden gedaan wanneer dit niet mogelijk zou zijn.

Het gaat erom, insisteert de brief, “innerlijke tweestrijd te vermijden onder de gelovigen die tot de Broederschap behoren en twijfels (hebben) over de geldigheid van het huwelijkssacrament”.

De brief vermeldt echter ook dat de toestemming gegeven wordt “alhoewel de kanonieke toestand van onwettigheid waarin de Broederschap zich bevindt, momenteel blijft”.

Hier volgt de volledige tekst van deze brief die goedgekeurd werd door paus Franciscus en die er de publicatie van bevolen heeft tijdens een audiëntie verleend aan de kardinaal voorzitter van de Commissie, Gerhard L. Mülleer, op 24 maart 2017. De brief is gedateerd op 27 maart en ondertekend door kard. Müller en Mgr. Guido Pozzo, secretaris van de Commissie.

Brief van de Commissie Ecclesia Dei aan de bisschoppen

Zoals u weet zijn reeds lang ontmoetingen en initiatieven gaande van verschillende aard, om de Priesterbroederschap H. Pius X terug tot de volle gemeenschap te brengen. Zo heeft de Heilige Vader recent besloten aan alle priesters van dit instituut de macht te verlenen om geldig de biecht te horen van de gelovigen (Brief Misericordia et misera, n. 12), om de geldigheid en rechtmatigheid van het sacrament dat zij toedienen te verzekeren en de mensen niet in twijfel te laten.

In dezelfde pastorale lijn, die er wil toe bijdragen het geweten van de gelovigen tot rust te brengen, alhoewel de kanonieke toestand van onwettigheid waarin de Broederschap H. Pius X zich bevindt, momenteel blijft, heeft de Heilige Vader op voorstel van de Congregatie voor de Geloofsleer en de Commisie Ecclesia Dei besloten aan de plaatselijke Bisschop toelating te geven voor huwelijkssluitingen van gelovigen die zich aansluiten bij de pastorale activiteit van de Broederschap, overeenkomstig volgende modaliteiten.

In de mate van het mogelijke zal een afgevaardigde van de Bisschop die bij het huwelijk assisteert, gegeven worden aan een priester van het bisdom (of ten minste aan een priester wiens statuut regulier is) zodat hij de wederzijdse toestemming in de ritus van het sacrament in ontvangst kan nemen die in de liturgie van de Vetus ordo plaatsheeft in het begin van de Heilige Mis; daarna zal dan de Heilige votiefmis volgen, opgedragen door een priester van de Broederschap.

Indien het niet mogelijk is dat een priester van het bisdom de wederzijdse toestemming in ontvangst neemt, of indien die mogelijkheid niet bestaat, kan de Bisschop die bevoegdheid geven aan de priester van de Broederschap zelf die ook de Heilige Mis zal opdragen, en hem eraan herinneren dat het zijn plicht is het document dat de viering van het sacrament bevestigt, zo vlug mogelijk aan de curie van het bisdom te bezorgen.

In de zekerheid dat op die manier ook innerlijke tweestrijd vermeden wordt onder de gelovigen die tot de Broederschap behoren evenals twijfels over de geldigheid van het huwelijkssacrament, zodat de weg naar een volledige institutionele regularisatie vergemakkelijkt wordt, weet deze Congregatie dat zij op uw medewerking kan rekenen.

Tijdens de audiëntie van 24 maart 2017, verleend aan de ondertekenende kardinaal voorzitter, heeft Paus Franciscus deze Brief goedgekeurd en er de publicatie van bevolen.

Rome, op de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer, 27 maart 2017.

+ Gerhard Card. L. Müller, Voorzitter
+ Guido Pozzo, Titulair Aartsbisschop van Bagnoregio, Secretaris

Bron: Maranatha

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

1 thought on “Brief over huwelijkssluitingen binnen de Priesterbroederschap H. Pius X

  1. Je kunt beter uitkijken met deze paus hij heeft de poort van de hel reeds opengezet en het vergif dringt overal in . Men wil terug eenheid tussen alle geloven en op eerste gezicht is dat zeer goed maar niet als er teveel water in de wijn moet gedaan worden we moeten God meer gehoorzamen dan mensen was een standpunt van de apostel Petrus !

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op Willy Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.