Godslasterlijke wielertentoonstelling in de Paterskerk in Roeselare n.a.v. “Koers is religie”

Een kruis van aaneengelaste fietsen staat vooraan in de kerk. De fietsen in de kerk moeten ‘kerkstoelen’ voorstellen. Foto: wattedoen.be

De Paterskerk in Roeselare mag dan wel ontwijd zijn, desalniettemin staan er in het gebouw nog beelden en afbeeldingen van Christus en verschillende heiligen, waar nu de spot mee wordt gedreven.

Op de website van Wattedoen staat:

Het Wielermuseum, dat het wervelende verhaal van de fiets- en wielersportgeschiedenis brengt, wordt volledig vernieuwd. Tijdens de renovatiewerken van het wielermuseum vormt de Paterskerk daarom het nieuwe tijdelijke decor met de expo ‘koers is Religie’. Je trekt er op pelgrimage langs tien kapellen en staat stil bij Ker(k)miskoersen, Wielergoden, (Bij)gelovige renners, Dopingzondaars, Wielerbedevaartsplaatsen,… Onderweg word je getroffen door unieke Wielergewaden, Overwinningskelken, een Peloton van Wielergoden en het ‘croix de Fer’.

Een zijaltaar met tabernakel, waar een fiets op werd geplaatst. Het gelaat van Christus werd vervangen door een afbeelding van Eddy Merckx. Foto: Wattedoen.be

Ook wordt de ‘Lijdensweg van het wielrennen” in kaart gebracht met 14 staties… Op de site van Koers is religie wordt ook een catechismus en een bijbel aangeprezen.

De zoveelste bespotting van Christus en het Katholiek Geloof…

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel  (Mt.5,1-12).

Bron: Wattedoen.be

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
identicon

Author: Dekee Michaël

Michaël (°1991) is katholiek, gehuwd en vader. Hij studeerde van 2009- 2012 biologie aan de universiteit van Gent. Hij publiceert op verschillende websites artikelen over geloof en wetenschap en is auteur van verschillende boeken, waaronder "Zie het Lam Gods" en "De evolutietheorie ontkracht." Zijn websites: Cruxavespesunica.org   Evolutietheorie-ontkracht.com Eerherstelheiligsacrament.org

2 thoughts on “Godslasterlijke wielertentoonstelling in de Paterskerk in Roeselare n.a.v. “Koers is religie”

  1. koers is de religie van de mens! De kerken worden heidens door initiatieven die niet uit God zijn het is in feite Godslasterlijk !

  2. Dit is heidendom puur. De gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, zoals Sint Daniël zei. Het feit dat Katholieken in ons land dit tolereren zegt veel over de toestand van de Godsdienst bij ons. Temidden van een diep Christelijk volk zou dit verachtelijk spektakel geen dag stand houden, want men brak dit eenvoudigweg af zonder schrik voor represailles door de pummels van de corrupte politiek.

    O Maria, Oorlogsmaagd van Lepanto; verkrijg voor de Heilige Kerk van Uw zoon de overwinning op de heidenen, apostaten, Mohammedanen en Joden!

Comments are closed.