Homofilie en pedofilie: Een tweekoppig monster

Foto: Gay Pride

Volksgenoten,

Gezien de ontwikkelingen in Amerika met betrekking tot het goedkeuren van het homo-“huwelijk” voor alle 50 staten voelen wij ons gedwongen u te informeren over de ware aard van homoseksualiteit. Die is namelijk meer sinister dan onze corrupte Belgische politici en de liberale rechters in de Verenigde Staten van Amerika ons willen laten geloven.

Er is namelijk een verband tussen homofilie en pedofilie. Het verband tussen homofilie en pedofilie is zelfs zo sterk dat ondanks de taboes die de homobeweging (naar onze inzichten tevergeefs) probeert op werpen, wij van Pro Familia niet zullen zwijgen.

In De Morgen van 9 december 1979 schreef Vermeersch onder meer: ‘Pedofielen zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip dan aan brute, ongenuanceerde afwijzing.’ Of nog: ‘Vergeleken met het veeleer beperkte belang van het vergrijp, is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling mateloos overtrokken. (…) Pedofielen zijn zich doorgaans van geen kwaad bewust.’ En: ‘Er zijn geen decisieve bewijzen voor blijvende schade bij het kind.’ (Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/gsl35j1ba)

Bij onze noorderburen hebben ze al ruime ervaring met homo’s die kinderen misbruiken. En ook in de Katholieke Kerk zijn verreweg de meeste daders van seksueel misbruik mannen en verreweg de meeste slachtoffers zijn jonge jongetjes.

De feiten uit de beerputten in de “Vlaamse kerk” spreken dan ook boekdelen. Uiteraard hebben we het hier niet in het minst over de ‘Oecumenische Werkgroep Pedofilie’, waaraan ene pastoor Jef Barzin uit Antwerpen meewerkte. Deze werkgroep wilde “de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen”. De werkgroep wilde ook “een ontmoetingspunt creëren voor pedofiele mensen om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen. (Bron: http://rechtsactueel.com/2014/01/21/de-allesbehalve-katholieke-kerk-in-vlaanderen/)

Maar ook in de wereld buiten de Kerk is het verband makkelijk te zien. Wij zullen u de psychische grondslagen hiervoor en een lange opsomming besparen en het verband tussen homofilie en pedofilie helder met een voorbeeld illustreren. In de roemruchte “Amsterdamse Zedenzaak” misbruikten de Let Robert Mikelsons en “zijn man” Richard van Olffen in hun “kinderdagverblijf” in totaal 83 kinderen. Wegens een overdadige ophoping van bewijs konden zij hun berechting niet meer ontsnappen.

Maar u hoeft ons niet te geloven. In een uitzending van Andere Tijden wordt geïllustreerd hoe de opkomst van de homo-lobby in Nederland en de acceptatie van pedoseksualiteit hand in hand gaan:

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Ruimte-voor-de-pedofiel.html

Heeft u geen tijd deze documentaire te bekijken? Geen nood, hier is de samenvatting:

●   In Nederland werd pedofilie in de jaren ’70 openlijk besproken. Het toppunt was een uitzending van een programma op de Nederlandse publieke omroep met daarin de Nederlandse homoseksuele sociaal-democraat Edward Brongersma, die gedurende de hele uitzending zonder tegenspraak pedofilie mocht promoten.

●   Een werkgroep voor pedofilie werd in het clubhuis van homo-rechten-organisatie C.O.C. georganiseerd.

●   De Nederlandse overheid heeft deze mensen rugdekking gegeven gedurende een hele tijd door vervolging van pedofiele feiten praktisch onmogelijk te maken. Het resultaat was er ook naar. Kinderporno, allemaal het product van kindermisbruik, was in Amsterdam op elke straathoek te krijgen.

Voor wie beter iets leest kan bij de links-liberale Groene Amsterdammer terecht. Ook in het verhaal van de Groene Amsterdammer is de boodschap helder. Homofilie en pedofilie liggen in elkaars verlengde en er is geen onderscheid tussen de groep die homofilie wil normaliseren en de groep die pedofilie wil normaliseren.

We kunnen een lang verhaal houden, maar we kunnen het ook samenvatten in een kort en krachtig beeld:

Dit allemaal ter herinnering aan de slechtheid van de wereld waarin we leven. Slechtheid die nog eens gepromoot wordt door politici van alle partijen. Immers, zo goed als de gehele “mainstream” politiek hier in België en in het hooggerechtshof van de VSA, heeft het homohuwelijk goedgekeurd en probeert daarmee de diepte van de zonde die “homoseksualiteit” heet te verbloemen onder een laagje vernis van puur juridische legaliteit.

In de ogen van God is homoseksualiteit niet acceptabel en zal het – zonder berouw, boete en bekering – altijd leiden tot het eeuwig brandende vuur van de Hel.

Ook hier in deze wereld zullen de brutale leugens van de homolobby en hun activisten en de politici die lachen om Pro Familia ontmaskerd worden als de criminelen die ze zijn. Op dit moment lachen ze om Pro Familia, maar er zal een moment komen waarop hun gelach zal stoppen en Jezus zal zegevieren!

In de Heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef,

Namens Pro Familia,

Dries Goethals

Bron: Pro Familia

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

6 thoughts on “Homofilie en pedofilie: Een tweekoppig monster

 1. Zie eens hoe de pedocraten in de Verenigde Staten hondsdol aan het proberen zijn om Jeffrey Sessions zich te doen resigneren van zijn openbare functie. Dat hij met een Rus gesproken heeft is slechts een voorwendsel dat deze perverse ratten gebruiken om hem neer te halen. In werkelijkheid vrezen zij “PedoGate” en de determinatie van Sessions om de atrociteiten van de pedo-satanisten te verbrijzelen. Op 2 maart heeft de ondertussen bekende “DHS Insider” opnieuw informatie uitgelekt over de inwendige strijd die zich in het politiek milieu van de VS afspeelt. De pedocratie voelt zich bedreigd, en wil koste wat het kost President Trump en Sessions ondermijnen, om hun walgelijke onderwereld van kinder-en vrouwenslavernij te redden.

  De Ashkenazische Jood, Jeffrey Epstein, heeft een pedo-eiland waar vele top-politici naartoe gevlogen zijn met een privé vliegtuig om er gevangen kinderen te gaan molesteren in satanische rituelen. Het zijn die politici die onder andere door de Belgische leugenpers geprezen en verdedigd worden. Het bedekken van die gruwelijke toestanden is een kolossale schandvlek op de westerse journalistiek, en ons volk moet daar tegen opstaan en haar integriteit heroveren, onder andere in het verbrijzelen van die duivelse gazettenpraat.

  Op eerder genoemd eiland (Little Saint James, U.S. Virgin Islands) staat een afgodstempel met een uilenbeeld ter ere van de duivel “Minerva”, zoals in de zogenaamde “Bohemian Grove” in California. Er zijn gemakkelijk foto’s te vinden van dat duivelskot op het internet.

  Dat elkeen die dit leest deze toestanden bekend maakt aan familie en vrienden, opdat de publieke onwetendheid doorbroken mag worden. Rooms Katholieken veroordelen reeds lang het pedo-satanisme in machtsposities, maar helaas werden zij door weinigen serieus genomen. Nu, echter, sinds “PedoGate” begonnen is, zien meer en meer mensen in dat die vuiligheid werkelijk bestaat. Publieke toorn tegenover die schandpraktijken is hetgeen de pedocraten ten zeerste vrezen, en zij staan heden te daveren op hun benen bij de gedachte dat hun helse onderwereld opgegraven en in het daglicht gesteld wordt.

  Vertel het voort! Des te spoediger zal de Naam van God en het bloed van de arme slachtoffers, vrouwen en kinderen, gewroken worden. 2017 is het centennium van de Verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Fatima. Maria zal triomferen!

  1. Dat afgodisch uilenbeeld wordt aanbeden in de “Illuminati” sekte, die in de boosaardige tradities van Adam Weishaupt geworteld zit. Het is die sekte die de Franse Revolutie ontketend heeft, en de moderne dwalingen (zoals “scheiding van Kerk en Staat”, “vrijheid van meningsuiting”, “vrijheid voor valse godsdiensten” etc.) over het Westen uitgespuwd heeft om Kerk en Staat te ondermijnen. Dat laatste is immers van bij het ontstaan van die sekte haar bedoeling geweest; zij werd geboren uit haat voor de Rooms Katholieke Kerk en de Apostolische Traditie die volgens goddelijk mandaat aan haar werd toevertrouwd.

   Liberalisme, democratie in het Westen en pedosatanisme zijn dus met elkander verbonden, en zijn het werk van dezelfde occultistische sekte.

   Heden is het Vaticaan geïnfiltreerd met die monsters, hetgeen de anti-katholieke haat verklaart die vanuit Vaticaanstad brult tegen het Rooms Katholicisme.

 2. Homofilie was zeer ingeburgerd in het oude Griekenland in de tijd van Paulus en Jezus. Een vrouw was toen in die tijd om kinderen voort te brengen en de man had toen zijn speelvriendje dit was normaal in de oudheid ook zo met pedofilie in Paulus brieven die de oudste zijn en de kern van het geloof bevatte kwam het zelfs voor in de kerk van Korinthe en ook in onze tijd zien we de bloei van deze tweelingen die niet tot de scheppingsorde behoren!

 3. Zie ook de bondige reactie van deze jongen op “ingezonden open brief aan CD&V” van 22 augustus 2016, waarin hij heel het seksuele gebeuren van mens en dier ontleed tot aan de wortel, en hoe God Zelf daar tegenaan kijkt. Heb zelf drie jaar met homo-vriend samengewoond, maar ben nu gelukkig getrouwd. Heb zelfs onze zoon gedurende zestien jaar in voortdurend gebed alternatief thuisonderwijs gegeven in Nederland (zie mijn reactie in “godsdienstvrijheid europese christenen gaat achteruit, vaticaan slaat alarm” van 7 april 2017).

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.