Bisschop Athanasius Schneider: Katholieken worden niet geroepen tot blinde gehoorzaamheid aan de Paus

Foto: YouTube-interview met Rorate Caeli en Adelante la Fe

Gevraagd naar de tegenwoordige verwarring binnen de Kerk die rechtstreeks voortvloeit uit Paus Franciscus en hoe de gelovigen hierop dienen te reageren, heeft een prominente Katholieke bisschop gezegd dat Katholieken geen blinde gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan een Paus, eraan toevoegend dat blinde gehoorzaamheid kenmerkend is voor een ‘dictatuur’, niet voor de Kerk.

De Kazachse Bisschop Athanasius Schneider, één van de meest productieve stemmen in de Kerk van vandaag die streeft om het Katholieke Geloof te verdedigen tegen de verdraaiingen tegen het leven en het gezin, maakte deze opmerkingen in een interview met Rorate Caeli en Adelante la Fe.

“Als Katholieken,” zei hij “moeten we onderworpen zijn, canoniek bedoel ik dan, aan de Paus, de plaatsbekleder van Christus om zijn gezag te aanvaarden, om respect voor hem te hebben, om voor hem te bidden, en om een bovennatuurlijke liefde voor hem te hebben.” Maar, voegde hij eraan toe, “dit houdt geen blinde gehoorzaamheid in; uiteraard niet omdat we ons niet in een dictatuur bevinden.” In een dictatuur ja, daar moeten we blind gehoorzamen of in het leger.”

Veeleer, zei Bisschop Schneider, “is de Kerk een familie waar discussie mogelijk is” en ook “correctie met respect en met liefde.” Wanneer dit niet mogelijk is, voegde hij eraan toe, “dan is er geen ware atmosfeer van de spiritualiteit van de Kerk.” Het zou dan een “atmosfeer zijn van intimidatie, onderdrukking of angst en dit is niet de atmosfeer van de Heilige Geest.”

Bisschop Schneider reflecteert op het voorbeeld van Sint Catharina van Siena, die, zo merkte hij op, de Kerk erkent als een heilige en Kerklerares. Terwijl zij altijd een “erg diep respect voor de Paus en een diepe liefde voor hem bewaarde”, zei hij, schreef zij desalniettemin “verschillende brieven naar hem met bijzonder zware kritiek en correct vermaande ze hem wat ze deed “uit liefde voor hem.”

“Ze schreef in een brief aan de Paus, ‘Meest Heilige Vader als je je niet zult bekeren, alstublieft treed dan af, doe afstand van het pausschap. Ik schrijf dit uit liefde voor uw persoon, voor uw eeuwig heil en voor de Kerk.’” Deze brief en de houding daarachter, zei Schneider, “is niet schismatiek, en op geen enkele wijze tegen de Paus.”

Bisschop Schneider adviseerde ertegen van “de Paus een afgod te maken” of het beoefenen van “papolatrie”. Hij suggereerde dat de huidige crisis in de Kerk een neiging tot papolatrie, die de voorbije honderd jaar in de Kerk ervaren werd, zou kunnen rechtzetten.

Sint Thomas van Aquino citerend, herinnerde Bisschop Schneider eraan dat “wanneer Sint Paulus een correctie maakte op de eerste Paus, Petrus, dat hij deze in het publiek maakte en niet privaat.”

“Sint Augustinus zei dat Petrus zo nederig en zo wijs was, dat hij deze correctie aanvaardde,” zei Schneider. “Hij zei niet, ‘Jij bent Paulus, jij bent tegen mij. Jij bent ketters. Jij bent schismatiek.’ Neen, hij accepteerde dit met dankbaarheid en dus zo moet ook de Paus in deze dagen zijn.”

“Sint Paulus ageerde publiek en zelfs vandaag de dag, zoals hij dit in zijn brief schreef en deze brief is geïnspireerd door de Heilige Geest voor alle generaties tot aan het einde van de wereld, zullen deze generaties de correctie van de eerste Paus lezen als woord van God.” Zoals Paulus de eerste correctie van de eerste Paus publiek maakte, zo zou Paulus als hij vandaag zou leven “gebruik maken van het internet” omdat dit vergelijkbaar is met zijn brieven te gebruiken om aan alle kerken te verzenden. “Daarom, is er geen enkele moeite en geen probleem voor mij dat de vier Kardinalen hun openbaar beroep op de Paus publiceerden.”

Tot slot, deed Bisschop Schneider een beroep op de gelovigen, zeggende: “het meest krachtige middel” om te helpen bij de crisis in de Kerk, “is niet een beroep op de Paus of een soort broederlijke of kinderlijke connectie.”

“Het meest krachtige middel om de Paus te helpen opdat hij de Kerk kan helpen om deze verwarringen over de leer te overwinnen in de Kerk, is door middel van gebed, door intens gebed en zelfs van lijden door werken van eerherstel te doen, boetedoening voor de Paus, voor zijn ziel, opdat hij van God de kracht zou mogen ontvangen, het licht om de hele Kerk op een eenduidige manier te bevestigen in de waarheid zoals Sint Petrus en bijna al zijn opvolgers deden.”

Artikel door: John-Henry Westen, van LifeSiteNews: Bishop Schneider: Catholics are not called to blind obedience to the Pope
Vertaling door: Dries Goethals, voor het Katholiek Forum

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

4 thoughts on “Bisschop Athanasius Schneider: Katholieken worden niet geroepen tot blinde gehoorzaamheid aan de Paus

 1. Goed artikel en ben het met de bisschop totaal eens geen blinde gehoorzaamheid ook niet voor de paus maar dat betekent nu ook niet blinde anarchie. Ieder moet verantwoording afleggen maar gehoorzaamheid aan God is meer!

 2. Dat bisschop Schneider er zelf ook blijk van geeft in verwarring te zijn, blijkt als hij aangeeft hoe wij ons canoniek (dus niet blind) moeten ‘onderwerpen’ aan de Paus. Volgens het woordenboek betekent onderwerpen ‘zichzelf overgeven aan het gezag van een ander’. Maar bij het voorbeeld dat hij vervolgens geeft over de heilige Catharina van Siena, blijken de rollen precies te zijn omgedraaid en wordt de Paus geacht zich te onderwerpen aan de heilige Catharina en dient hij van haar zelfs af te treden. Dan moet men toch concluderen dat dit uitgeoefende canonieke gezag bij haar rust en niet meer bij de Paus, want zij is dan immers degene die bepaalt en interpreteert wat canoniek is, waardoor van haar onderwerping aan de Paus geen sprake meer is. Zij komt juist in opstand en verzet, kennelijk op grond van een hogere autoriteit dan de Paus. Omdat Schneider de apostel Paulus zelf ook al even noemt in een ander voorbeeld waarbij deze Petrus corrigeert, is het daarom misschien goed om nog even te horen wat Paulus nog meer te vertellen heeft over onderwerping (1 Kor. 15, 25-28):

  “Want het is vastgesteld dat Hij [Christus] het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. Maar wanneer Hij zegt: “Alles is onderworpen,” dan natuurlijk met uitzondering van Hem dien alles aan Hem onderworpen heeft. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.”

  Op grond hiervan moeten we dan wel concluderen dat uiteindelijk alles en iedereen, goedschiks dan wel kwaadschiks en met of zonder instemming, onderworpen zal worden aan de wil van God, wat dus al het menselijk handelen overstijgt.

  1. Kernpunt bij ons handelen lijkt dus de vraag naar de bevoegdheid te zijn: komt die van de hemel of van de mensen – een vraag die ook regelmatig aan Jezus werd gesteld (zie bijvoorbeeld Marcus 11, 27-33) en waaruit telkens weer blijkt dat deze bevoegdheid wordt betwist. Op enig moment probeerden zelfs zijn eigen moeder en broeders Jezus tegen te houden omdat ze dachten dat hij niet goed bij zijn hoofd was (Marcus 3, 21) en was zelfs Jezus volgens hen dus in de war.

   De uiteindelijke resultaten kennen we. Dat is ondanks alle goede bedoelingen, zowel de huidige driedeling in het monotheïsme; jodendom, christendom en islam, alsmede daarbinnen weer de verdeeldheid van het christendom zelf. Daarom kan men misschien inderdaad maar het beste bidden, en dan wel om bovengenoemd goddelijk ingrijpen dat álle verwarring overstijgt, “opdat God zij alles in alles.”

 3. De Prinsen van de Kerk moeten dringend gebruik maken van de goddelijke provisie die een weg biedt voor de Heilige Katholieke Kerk om verlost te worden van de ongelovige die momenteel op de Stoel van Petrus zetelt. Summus Pontifex a nemine iudicatur, nisi deprehendatur a fide devius – De Opperpriester wordt door niemand geoordeeld, tenzij hij als afdwalend bevonden wordt van het geloof.

  De prelaten kennen dit wapen dat God in hun handen legt. Laten zij het eindelijk toepassen, beginnend bij het begin; dat is, twee ondubbelzinnige admonities tot Paus Franciscus richten om de ketterij die hij verspreidt.

  “Amoris Laetitia” en de dwalingen van Paulus VI moeten categoriek verworpen worden. Dat circus, uitgebraakt door Generatie ’68, moet eindelijk ten einde komen. Wanneer wij een paus zullen hebben die zijn ambt serieus neemt, kan deze geheel het Belgisch Episcopaat vervangen. Het is eveneens hoog tijd dat Belgische Katholieken wederom “haar op hun tanden” krijgen (volks spreekwoord voor kloekmoedigheid, voor diegenen die het niet kennen).

  Het ongegrond overdrijven van de pauselijke onfeilbaarheid, die in werkelijkheid aan strikte criteria gebonden is, heeft desastreuze gevolgen in een tijd zoals de onze. Tegenwoordig wordt men bijna als een Gallicanist behandeld wanneer men de Paus van Rome niet als een semi-goddelijk, onbevlekt ontvangen orakel ziet waarvan elk woord en elke daad de facto manna van eeuwig leven is. Dergelijke ingesteldheid zet de poort wagenwijd open voor linkse politici zoals Franciscus om de geheiligde wallen van Vaticaanstad te bestormen, en de sleutels van Petrus te ontvangen met als enige bedoeling de banieren van die sleutels als dekmantel te gebruiken om onvoorwaardelijke loyaliteit af te dwingen aan de KGB ideologie waarmee hij vergrijsd is in Argentinië.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.