Genderneutraliteit: een nieuw stokpaardje van weldenkend links en de hilarische aspecten hiervan

Het stond er al een tijd aan te komen, weldenkend links heeft een nieuwe dada: namelijk de zogenaamde genderneutraliteit en u kan er van op aan dat al wie voor politiek correct wilt doorgaan nu al stevig aan het werk is om die overal in te voeren. Er werd zelfs een naam voor bedacht: de genderrevolutie en zij die deze prediken doen dit, zoals vaak bij links gebeurt, met dermate veel ijver dat ze niet merken dat ze zich af en toe behoorlijk tegenspreken en dat hun voorstellen eerder lachwekkend dan overtuigend zijn. Zo was de weekendbijlage van De Morgen van zaterdag 11 februari voor een groot deel aan genderneutraliteit gewijd. Dit werd niet alleen een week lang op voorhand aangekondigd in reclamespots van Radio 1 maar ook op de dag zelf op de voorpagina van het dagblad en wel met volgende in het groot gedrukte uitspraak “Wat betekent man of vrouw zijn? Ik zou het niet weten. Ik ben een mens”. Merkwaardig maar in het editoriaal van die zelfde krant stond dan weer te lezen dat “het zo vreselijk jammer is dat vrouwen zo beschamend ondervertegenwoordigd zijn in de federale regering”.

Zouden ze bij de redactie van De Morgen misschien van mening zijn dat ministers en staatssecretarissen geen mensen zijn en dat bij hen het geslacht er dus wel toe doet?

Maar het was pas bij het kennis nemen van de voorstellen inzake genderneutraliteit, die in die met zo veel poeha aangekondigde bijzondere bijlage geformuleerd werden, dat de pret niet meer op kon!

Enkele voorbeelden:

  • Nu de geslachtsspecifieke toiletten onder de druk van de genderlobby stilaan afgeschaft worden, is het hoog tijd om pashokjes in de winkels genderneutraal te maken. Voor mij niet gelaten maar waarom ook niet eisen dat de douches van zwembaden en sportclubs aan dezelfde norm worden onderworpen? De voyeurs zouden er dan ook iets aan hebben.
  • De recreatieve sportorganisaties kregen overigens al van Sport Vlaanderen het advies “open te staan voor de voorkeur van ‘transpersonen’ die zo het recht krijgen hun gender uit te drukken op een manier die niet conform is aan de stereotiepe beelden die we van mannen en vrouwen hebben”. Het komt er op neer dat die organisaties er toe aangezet worden mannen dit dat wensen in damesploegen op te nemen en omgekeerd.
  • Op taalvlak wordt gepleit voor een genderneutraal voornaamwoord wanneer het om een persoon gaat zodat het gender van deze laatste niet wordt onthuld wanneer het over “het” gaat. Bent u ook niet van mening dat dit slechts een minimalistische maatregel betreft? Wij hebben het geluk dat er in ons Nederlands naast mannelijke en vrouwelijke woorden ook onzijdige bestaan. Zouden we dit laatste niet beter uitbreiden naar onze volledige woordenschat zodat die volledig genderneutraal wordt?
  • De woorden papa en mama of vader en moeder zijn niet genderneutraal  en ze zouden dan ook conform de wensen van De Morgen moeten vervangen worden door ouder 1 en ouder 2. Voor mij niet gelaten maar zal de indruk zo niet ontstaan (ook al is het niet de bedoeling) dat ouder 1 de voornaamste van beide is. Laat ons dus die cijfers weglaten. Er bestaat dan tussen beide helemaal geen onderscheid meer.  Dit kan wel voor enige verwarring zorgen maar de gendergelijkheid zal gegarandeerd zijn. En is er iets belangrijker dan dat?
  • De publiciteit bepaalt voor een deel het milieu waarin we leven. Ook zij moet dus de genderneutraliteit bevorderen. Het komt erop neer dat ze voortaan niet langer specifiek op mannen of op vrouwen mag gericht zijn. Het wordt wel leuk wanneer met het oog hierop lingeriemerken in de toekomst ook op mannelijke modellen beroep zullen doen om zich in beha te laten fotograferen. Maar ook in dit verband bezondigt De Morgen zich aan een zeker minimalisme want zou er niet beter geijverd worden voor het kordaat verbieden van het produceren en van de verkoop van lingerie? Die niemendalletjes zijn immers typisch vrouwelijk en dus genderbevestigend.

Tenslotte nog een suggestie van onze redactie: zou het in het raam van de genderrevolutie geen aanbeveling verdienen om in de toekomst de kinderen niet langer een meisjes- of jongensnaam te geven en die te vervangen door genderneutrale voornamen zoals daar zijn, Dominique of Pascal. De keuze zal kleiner worden maar de genderneutraliteit des te groter….

Een toemaatje: elke revolutie ontwikkelt een eigen vocabulaire. Dat is bij de genderrevolutie niet anders. Weet u wat een cisgender is? Dat is iemand wiens genderidentiteit overeen komt met zijn geboortegeslacht (m.a.w. een reactionair). Een transman is iemand die als meisje geboren is maar zich een mannelijke genderidentiteit heeft aangepast. Een transvrouw is uiteraard het tegenovergestelde. Een non-binair is dan weer iemand die niet past in de stereotype hokjes man/vrouw. Hoogtijd dat u zich die termen eigen maakt want anders loopt u het risico als hopeloos conservatief te worden beschouwd.

Bron: Francis Van den Eynde in Nieuwsbrief Knooppunt Delta, nr 113, februari 2017

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

2 thoughts on “Genderneutraliteit: een nieuw stokpaardje van weldenkend links en de hilarische aspecten hiervan

  1. Er bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing die heel deze “gender” toestand kan bevestigen als zijnde het in twijfel trekken dat bij de mens er vanaf de bevruchting van de eicel door de mannelijke zaadcel ieder mens ofwel man is ofwel vrouw. Dat er in tamelijk zeldzame gevallen er psychologische stoornissen bij mensen kunnen voorkomen die maken dat de persoon in kwestie twijfels heeft over zijn of haar biologisch bewezen geslacht, is een feit.Maar dit verandert niets aan zijn of haar geslacht.

  2. het zijn ook mensen die niet tevreden zijn met het lichaam waarin ze geboren zijn. Ze willen autonoom beslissen welk geslacht ze zelf willen en dat gaat recht tegen de openbaring van God in die twee seksen schiep man en vrouw en niets iets tussenin!

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.