Kardinaal Raymond Burke: moslims en christenen aanbidden niet ‘dezelfde God’

Foto: Kardinaal Raymond Burke (TLDM.org)

Volgens het voormalige hoofd van de hoogste rechtbank van het Vaticaan, Kardinaal Raymond Burke (foto), aanbidden moslims en christenen niet dezelfde God, want Allah is een “heerser”, terwijl het christendom “gegrondvest op de liefde” werd.

De hedendaagse opvatting dat de islam en het christendom fundamenteel hetzelfde zijn “is sterk beïnvloed door relativisme op religieus gebied,” zei de Kardinaal op een persconferentie.

“Ik hoor mensen tegen mij zeggen, nou ja, we aanbidden allen dezelfde God. We geloven allemaal in de liefde. Maar ik zeg: wacht eens even, en laten we zorgvuldig onderzoeken wat de islam is en wat ons christelijk geloof ons leert.”

“Ik geloof niet dat het waar is dat we dezelfde God aanbidden, omdat de God van de Islam een heerser is,” zegt Burke. “Sharia is hun wet en die wet, die afkomstig is van Allah, moet uiteindelijk ieder mens domineren.”

De Kardinaal zei dat in tegenstelling tot het christendom, de sharia “geen wet is die gebaseerd is op liefde. Te beweren dat we allemaal geloven in de liefde is gewoon niet correct.”

Niet alleen verschillen het christendom en de islam in de aard van hun wetten, poneert Burke, maar ook in hun benadering van proselitisme en het winnen van bekeerlingen.

Uiteindelijk, zei hij, moeten we begrijpen dat “wat zij het diepste geloven, dat waarop zij in hun hart toeschrijven, eist dat ze de wereld regeren.”

De Kardinaals woorden weerklinken in de recente opmerkingen van een hoge Katholieke prelaat in Hongarije, die waarschuwde dat de enorme golven van migranten die Europa binnenwalsen, voor geen klein deel te wijten zijn aan een moslims “wil om te overwinnen.”

“Jihad is een principe voor moslims dat betekent dat ze moeten uitbreiden”, zei aartsbisschop Gyula Marfi in een interview. “De aarde moet dar al-Islam worden, dat wil zeggen, islamitische grondgebied, door de invoering van de sharia-islamitische wet.”

In feite vinden de woorden van beide prelaten bevestiging in de recente beweringen van Islamitische Staat zélf in het laatste nummer van hun propagandatijdschrift, Dabiq.

“Inderdaad, het voeren van jihad – de heerschappij van Allah door het zwaard verspreiden – is een verplichting die we vinden in de Koran, het woord van onze Heer”, luidt de tekst.

Islamitische Staat reageerde specifiek op Paus Franciscus’ beweringen dat de oorlog die gevoerd wordt door islamitische terroristen niet religieus van aard is, de Paus verzekerend dat hun enige drijfveer religieus is en bekrachtigd door Allah in de Koran.

“Dit is een goddelijk-gerechtvaardigde oorlog tussen de islamitische natie en de naties van het ongeloof,” stellen de auteurs in een artikel getiteld “Door het zwaard.”

ISIS viel Franciscus aan voor zijn bewering dat “de authentieke islam en de juiste lezing van de Koran tegen elke vorm van geweld gekant zijn.”

Paus Franciscus “worstelde tegen de werkelijkheid” in zijn pogingen om de islam af te schilderen als een religie van vrede, benadrukt het artikel, alvorens over te gaan tot alle moslims op te roepen tot het zwaard van de jihad op te nemen, de “grootste verplichting” van een ware moslim.

In een persconferentie, vertelde Paus Franciscus aan journalisten dat de wereld in oorlog is, maar dat is geen religieuze oorlog.

“Elke religie wil vrede,” zei hij.

In zijn persconferentie, stond Kardinaal Burke erop dat “wat vandaag voor ons het meest belangrijkst is, is om de islam te begrijpen vanuit haar eigen documenten en niet te veronderstellen dat we reeds weten waarover we het hebben.”

Artikel door: Thomas D. Williams, van Breitbart: Cardinal Raymond Burke: Muslims and Christians Don’t Worship ‘the Same God’
Vertaling door: Dries Goethals, voor het Katholiek Forum

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

8 thoughts on “Kardinaal Raymond Burke: moslims en christenen aanbidden niet ‘dezelfde God’

 1. De duivel van de Islam is een Arabische versie van de Moabitische afgod, “Baäl”, hetgeen onder andere blijkt uit de halvemaansymboliek, en heeft niets te maken met de God van het Christendom, die als enige de God van Abraham, Isaäk en Jakob is. Voordat de pederast, Mohammed, de Kaäba in Mekka van afgodsbeelden gezuiverd had, was het een soort van pantheon waar de afgod “Hu’Baäl” aanbeden werd als een oppergod. Daar ligt dan ook de origine van de Islamitische “Allah”, welk woord een afkorting is van “Al-Illah”, hetgeen “de god” betekent. “De god” van de Islam is dus die oude gepretendeerde “oppergod” die boven de andere “goden” vereerd werd door de Arabieren.

  1. De naam Allah (God) lijkt ook op het Hebreeuwse Elohim (een titel van God?). Of neem de Hebreeuwse groet ‘Shalom Aleichem’ dat lijkt op het Perzische ‘Sala(a)m Aleikum’ wat betekent: ‘God zij met u’ en/of ‘God zij met ons’.

   1. “Elohim” betekent “goden”. De Mohammedanen noemen hetgeen zij aanbidden “de god”, maar dat wil niet zeggen dat zij de ware God aanbidden. “Baäl” betekent trouwens “heer”. Het feit dat de heidenen hun afgoden “heren” en “goden” noemden heeft God er niet van weerhouden om de Israëlieten te bevelen de “baäls” en hun altaren te vernietigen.

    De heidenen noemden hun duivels goden, maar het is een onrechtmatige usurpatie van het woord “god”. Er is slechts Eén God, en Deze God is Drie. Abraham, Isaäk en Jakob aanbaden de Allerheiligste Drievuldigheid, en waren Christenen. De Mohammedanen wijzen ondubbelzinnig de Drievuldigheid af, dus zij aanbidden een andere “god”. Zeggen dat iemand met een ander godsbeeld toch de God van het Christendom aanbidt is zoals beweren dat twee foto’s van twee verschillende personen toch uiteindelijk naar dezelfde persoon verwijzen.

    Zoals gezegd bestaat er een sterke historische band tussen de Kaäba en de “Hu’Baäl” die er in oude tijden aanbeden werd, die slechts versterkt wordt door de heidense symboliek die Mohammed in zijn “godsdienst” verwoven heeft. Ook vindt het heidens barbarisme een historische continuïteit in zijn Islam, die het toestaat om zich voort te zetten in een post-polytheïstische leefwereld. Trouwens, wat was de moord op de Eerwaarde Heer Jacques Hamel vorig jaar, anders dan een heidense rituele moord? De beul braakte Islamitische “gebeden” uit in de kerk om het Katholiek heiligdom tot een “geschikte” offerplaats te veranderen voor de slachting.

    Het is zeer nuttig om op te merken dat in de geschriften van de Islam geschreven staat dat hun “Allah” op de Dag van de Verrijzenis bevreesd zal zijn voor een Man Die Zich “Koning der Koningen” noemt. In de Apocalypsis van Sint Johannes Apostel lezen wij dat dit één van de titels is van Onze Heer Jezus Christus. De Islam zegt dus zelf dat “Allah” zal sidderen en beven voor het Aanschijn van Christus tijdens het Laatste Oordeel.

   2. “Elohim” werd, met betrekking tot God, bij de Hebreeërs gebruikt in de context van “El Elohim” – “God der goden”. In die zin ging het over de Drievuldige God, Die door de Heilige Patriarchen aanbeden werd. Arabisch lijkt op Hebreeuws, maar dat betekent niet dat de toepassing van het Arabisch woord voor “god” (“illah”) door de Mohammedanen dezelfde is als die van het Hebreeuws woord (“el”) door de oude Israëlieten.

 2. Er wordt door vele islamieten beweerd dat ze Jezus ook vereren. Jezus staat vermeld in hun boek, maar als een profeet die onder Mohammed staat. Zoals ook vele protestantse sekten erkennen ze Jezus niet als waarachtig God en waarachtig Mens. Eens heb ik een moslim gevraagd of hij de zonde ziet als een natuurlijk of een bovennatuurlijke misdaad. Waarop hij mij antwoordde dat het een bovennatuurlijke misdaad is. Dan stelde ik hem de volgende vraag; Hoe kun je dan een bovennatuurlijke misdaad met een natuurlijk offer van een dier – schaap – herstellen, dat de voorafbeelding is van het Lam van God – Jezus en dat alleen een bovennatuurlijk Offer een bovennatuurlijke misdaad kan herstellen.
  Hij kon daar niet op antwoorden.
  Dit alleen is genoeg om te zeggen dat er maar één geloof is dat het eeuwige leven verwerft, en dat is het H. Rooms Katholiek en Apostolisch Geloof, zoals Jezus het ons heeft geleerd.

  1. Zoals er verschillende katholieke en verschillende protestantchristelijke stromingen zijn, zijn er ook verschillende stromingen binnen de Islam. Verder kent men in de Koran wel degelijk de tegenstelling Allah en satan de duivel. Ik vind het gevaarlijk om de God van de Islam Allah als een andere god of zelfs een afgod te zien.
   De Kaäbasteen daar loopt men diverse keren omheen om juist de boze af te wenden en ze bidden en gooien er symbolisch stenen naar. Verder wordt Jezus, door moslims Isa genoemd als een profeet gezien, maar niet al een mindere profeet. Wel is het zo dat in de visie van moslims Mohammed wordt gezien als de laatste profeet, dat dus niet wil zeggen dat Jezus een mindere profeet is. Beide Godsdiensten geloven dat Jezus een keer terug zal komen. Dus behalve verschillen, zitten er ook overeenkomsten in. Neem de hoofddoek, vrouwen dragen dit in navolging van Maria, daar kunnen christenvrouwen van leren. Maar de afwijzing in Europa m.b.t. de hoofddoek, die een moslima draagt vind ik feitelijk onjuist. Als er manieren zijn te vinden om moslims en christenen dichter bij elkaar te brengen, moeten we niet de verschillen benadrukken, maar juist de overeenkomsten.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.