Franciscus doet niets aan misbruik in Kerk

Foto: Promote Liberty

In het Vaticaan gaan de doofpotoperaties uit het verleden gewoon door. Dat schrijft de Italiaanse journalist Emiliano Fittipaldi in het boek Lussuria (Italiaans voor lust, red.) dat donderdag verschijnt. ‘Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd Franciscus’ goede vrienden, bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie.’ Volgens Fittipaldi is het de afgelopen drie jaar vooral bij schone schijn en loze beloften gebleven. ‘In die periode zijn wereldwijd alweer 1.200 klachten over misbruik van jongens en meisjes naar het Vaticaan verstuurd. Evenveel als in de twee laatste jaren van paus Benedictus. In Italië alleen al zijn in 2016 twintig priesters veroordeeld. Tegen sommigen daarvan heeft de Kerk totaal niets ondernomen.’ ‘Er is inderdaad een procedure ingesteld om nalatige bisschoppen af te zetten. En ja, Franciscus heeft de ambassadeur van de Heilige Stoel in de Dominicaanse Republiek voor een kerktribunaal gebracht. Maar kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, bekleden nog altijd hoge functies.’ … Fittipaldi wordt de ‘doodgraver van de Kerk’ genoemd, omdat hij er zijn levenswerk van maakt alle kwalijke zaken in het Vaticaan naar buiten te brengen. Zijn eerste boek, Avaricia(Hebzucht), over financieel gesjoemel en de machtsstrijd bij de Heilige Stoel leidde tot een rechtszaak.

Bron: De Standaard , 17/01/2017, p. 19

Paus steunt kardinalen die misbruik toedekten

Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd zijn goede vrienden, ­bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie”, zegt Fittipaldi, die onder meer naar onze vroegere aartsbisschop Godfried Danneels verwijst. Fittipaldi publiceert ook een brief van de vader van een misdienaar uit het Spaanse Granada, die door de paus persoonlijk ontvangen werd. De man ­diende een klacht in omdat zijn zoon door tien priesters ­misbruikt zou zijn. “De aartsbisschop van Granada hield informatie achter voor het gerecht, maar toch werd hij niet gesanctioneerd door het Vaticaan”, zegt Fitti­paldi. Ook veelbetekenend: “Een Italiaanse priester die in 2012 geschorst werd, wegens misbruik van verschillende minderjarigen, werd in 2014 met de zegen van Franciscus opnieuw tot het priesterschap toegelaten. Op voorwaarde dat hij de rest van zijn leven – als teken van bekering en berouw – in gebed en in nederige discretie zou doorbrengen.

Bron: Het Nieuwsblad, 17/01/2017, p. 16

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

4 thoughts on “Franciscus doet niets aan misbruik in Kerk

 1. Nooit zal het misbruik door geestelijken aan kinderen zo serieus genomen worden, dat er sprake zal zijn van een ommekeer. Noch bij geestelijke pedo’s, noch bij de overigen. De wortel van dat venijn zit ‘m in het bestaan van het kwaad zelf, waaronder de miskenning van het recht van kinderen, en de toename van seksuele perversiteiten, vooral sinds de anticonceptiepil haar intrede deed. Over dat eerste: een kind wordt in het algemeen veracht; niet voor niets plaatste de Heer Jezus het kind in het midden van Zijn leerlingen, en zei: deze is de grootste onder ons. Ja, tegenwoordig doet men alles voor kinderen, maar dat is schijn gebleken. Mijn ogen gingen open bij het geven van alternatief thuisonderwijs (huisonderwijs) in Nederland zestien jaar lang, alles uit de kast haalde wat mogelijk is voor een juiste opvoeding en onderwijs. En over dat tweede, die toename van seksuele perversiteiten: het traditionele gezin van de werkende vader en de verzorgende moeder voor hun talrijke kroost bestaat allang niet meer. Sinds die pil heeft men vakkundig de wellust weten af te scheiden van de voortplanting, en die wellust omarmd, de voortplanting de rug toegekeerd. Pas op, die zogenaamde overbevolking als argument minder of geen kinderen te willen is een mythe, als dat eens goed onderzocht wordt.
  We zijn dus op de verkeerde weg, waarvan dat seksueel misbruik maar een randverschijnsel is. Dat het tij niet zal keren tot de wederkomst van de Heer Jezus is mij ook duidelijk geworden sinds mijn melding van stelselmatig vaak misbruikt te zijn geweest door velen aan het Meldpunt misbruik RKK, die mij wel indeelde onder de Schrijnende gevallen, maar er verder weinig mee deed. Hier in Nederland liggen allerlei organisaties voor slachtoffers seksueel misbruik met elkander in de knoop, zich werkelijk voor mijn lotgenoten inzetten zit er niet echt in.
  Vanzelfsprekend trekt de paus zich graag terug uit deze netelige kwestie. Zal zijn opvolger het beter doen?

  1. Wij hebben een ander soort paus nodig, en een ander soort bisschoppen. In betere tijden zouden priesters die zich aan knapenschenderij bezoedelden terstond tot de lekenstand gereduceerd worden, en overgeleverd aan het temporaal Christelijk gezag dat hen ter dood zou veroordelen. Maar in onze tijden hebben de Joden de Kerk geïnfiltreerd en de democratie er geïmporteerd, met alle desastreuze resultaten van dien. Wanneer de Troon van Petrus vacant wordt, moet er een radicale hervormingspaus tot het Pausdom gekozen worden, die de oude apostolische discipline zal herstellen en met de gesel van zijn geestelijke oppermacht de Tempel reinigen van perverten en de vrijgeesterij die hen genereert als een fabriek. Heilige toorn moet er zijn; moge hij weldra oplaaien. Wanneer de orde hersteld zal zijn binnen de Kerk, dan moet dezelfde perversie nog onder politici uitgeroeid worden in de wereld, en bij de andere aspecten van de maatschappij.

   Waarschijnlijk zal het nodig zijn om een paus buiten het Collegium van Kardinalen te kiezen om iemand te vinden met die onblusbare apostolische ijver en vastberadenheid, die hem de machtigen der aarde zal doen trotseren voor de glorie van God en het heil van de zielen. Uiteindelijk zal God Zijn Heilige Kerk uitzuiveren, maar het valt te vrezen of dit niet zal geschieden met veel bloedvergieten door Turkse hand, wanneer wij zien hoe de Turkse president profetieën van onze heiligen en profeten aan het vervullen is door de monstrueuze Ottomaanse macht te herstellen.

   Beste; ik wil u veel goddelijke genadekracht toewensen om standvastig te zijn in uw Geloof. Er zijn nog mensen wier hart bloedt voor slachtoffers zoals u, maar zij worden systematisch gemarginaliseerd door deze verdorven, post-revolutionaire maatschappij. Doch, de Hemel zal wat hoogtij voert naar beneden halen, en wat klein en verachtelijk is in de ogen van de wereld, verheffen voor het aanschijn van al Zijn arrogante, hoogmoedige vijanden. Neem altijd toevlucht tot de genadevolle Moeder van God, Maria, die haar oprechte dienaren beschermt en geen van hen verloren laat gaan, en tot de goede Heer Sint Jozef.

   1. Gegarandeerd dat er zowiezo een andere paus komt, die geheel in de kracht van de Geest van Jezus Christus de bezem haalt door al dit vuilnis, en teruggaat naar de wortels van het christendom, mèt een meerwaarde. Hij zal wel niet op de gebruikelijke wijze gekozen worden, volgens de statuten van het Vaticaan is dat mogelijk. Het kan zelfs een leek zijn. En hij zal zich niet paus laten noemen, want dat betekent “vader”; Jezus zegt zelf, dat wij maar één Vader hebben: de hemelse. Heb ooit eens een boek over dit thema geschreven, maar nooit uitgegeven, met het oog op eenvoud en bescheidenheid; wie wordt niet trots op zichzelf na het uitgeven van een boek? Toewijding aan mijn Schepper en Gever is belangrijker.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.